Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Segment Everything Everywhere All at Once


May 01, 2023
Xueyan Zou, Jianwei Yang, Hao Zhang, Feng Li, Linjie Li, Jianfeng Gao, Yong Jae Lee

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Visual Instruction Tuning


Apr 17, 2023
Haotian Liu, Chunyuan Li, Qingyang Wu, Yong Jae Lee

Add code

* project page: https://llava-vl.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

InPL: Pseudo-labeling the Inliers First for Imbalanced Semi-supervised Learning


Mar 13, 2023
Zhuoran Yu, Yin Li, Yong Jae Lee

Add code

* Accepted by ICLR 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Universal Fake Image Detectors that Generalize Across Generative Models


Feb 20, 2023
Utkarsh Ojha, Yuheng Li, Yong Jae Lee

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Learning Customized Visual Models with Retrieval-Augmented Knowledge


Jan 17, 2023
Haotian Liu, Kilho Son, Jianwei Yang, Ce Liu, Jianfeng Gao, Yong Jae Lee, Chunyuan Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation


Jan 17, 2023
Yuheng Li, Haotian Liu, Qingyang Wu, Fangzhou Mu, Jianwei Yang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li, Yong Jae Lee

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language


Dec 21, 2022
Xueyan Zou, Zi-Yi Dou, Jianwei Yang, Zhe Gan, Linjie Li, Chunyuan Li, Xiyang Dai, Harkirat Behl, Jianfeng Wang, Lu Yuan, Nanyun Peng, Lijuan Wang, Yong Jae Lee, Jianfeng Gao

Add code

* https://x-decoder-vl.github.io 

   Access Paper or Ask Questions

Expeditious Saliency-guided Mix-up through Random Gradient Thresholding


Dec 17, 2022
Minh-Long Luu, Zeyi Huang, Eric P. Xing, Yong Jae Lee, Haohan Wang

Add code

* Accepted Long paper at 2nd Practical-DL Workshop at AAAI 2023. V2 fix typo 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>