Alert button
Picture for Chengqiang Lu

Chengqiang Lu

Alert button

Learning to Reweight for Graph Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Zhengyu Chen, Teng Xiao, Kun Kuang, Zheqi Lv, Min Zhang, Jinluan Yang, Chengqiang Lu, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Jiaxian Yan, Zhaofeng Ye, Ziyi Yang, Chengqiang Lu, Shengyu Zhang, Qi Liu, Jiezhong Qiu

Figure 1 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 2 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 3 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 4 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Viaarxiv icon

Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2022
Chengqiang Lu, Jianwei Zhang, Yunfei Chu, Zhengyu Chen, Jingren Zhou, Fei Wu, Haiqing Chen, Hongxia Yang

Figure 1 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Figure 2 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Figure 3 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Figure 4 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Viaarxiv icon

Deep Unified Representation for Heterogeneous Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2022
Chengqiang Lu, Mingyang Yin, Shuheng Shen, Luo Ji, Qi Liu, Hongxia Yang

Figure 1 for Deep Unified Representation for Heterogeneous Recommendation
Figure 2 for Deep Unified Representation for Heterogeneous Recommendation
Figure 3 for Deep Unified Representation for Heterogeneous Recommendation
Figure 4 for Deep Unified Representation for Heterogeneous Recommendation
Viaarxiv icon

ProtGNN: Towards Self-Explaining Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2021
Zaixi Zhang, Qi Liu, Hao Wang, Chengqiang Lu, Cheekong Lee

Figure 1 for ProtGNN: Towards Self-Explaining Graph Neural Networks
Figure 2 for ProtGNN: Towards Self-Explaining Graph Neural Networks
Figure 3 for ProtGNN: Towards Self-Explaining Graph Neural Networks
Figure 4 for ProtGNN: Towards Self-Explaining Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Motif-based Graph Self-Supervised Learning for Molecular Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2021
Zaixi Zhang, Qi Liu, Hao Wang, Chengqiang Lu, Chee-Kong Lee

Figure 1 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning for Molecular Property Prediction
Figure 2 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning for Molecular Property Prediction
Figure 3 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning for Molecular Property Prediction
Figure 4 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning for Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon

Motif-based Graph Self-Supervised Learning forMolecular Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2021
Zaixi Zhang, Qi Liu, Hao Wang, Chengqiang Lu, Chee-Kong Lee

Figure 1 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning forMolecular Property Prediction
Figure 2 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning forMolecular Property Prediction
Figure 3 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning forMolecular Property Prediction
Figure 4 for Motif-based Graph Self-Supervised Learning forMolecular Property Prediction
Viaarxiv icon

GraphMI: Extracting Private Graph Data from Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2021
Zaixi Zhang, Qi Liu, Zhenya Huang, Hao Wang, Chengqiang Lu, Chuanren Liu, Enhong Chen

Figure 1 for GraphMI: Extracting Private Graph Data from Graph Neural Networks
Figure 2 for GraphMI: Extracting Private Graph Data from Graph Neural Networks
Figure 3 for GraphMI: Extracting Private Graph Data from Graph Neural Networks
Figure 4 for GraphMI: Extracting Private Graph Data from Graph Neural Networks
Viaarxiv icon