Alert button
Picture for Xujiang Zhao

Xujiang Zhao

Alert button

Uncertainty Decomposition and Quantification for In-Context Learning of Large Language Models

Feb 15, 2024
Chen Ling, Xujiang Zhao, Wei Cheng, Yanchi Liu, Yiyou Sun, Xuchao Zhang, Mika Oishi, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Jie Ji, Guangji Bai, Liang Zhao, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Open-ended Commonsense Reasoning with Unrestricted Answer Scope

Oct 27, 2023
Chen Ling, Xuchao Zhang, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Wei Cheng, Mika Oishi, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Haifeng Chen, Liang Zhao

Viaarxiv icon

Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners

Oct 03, 2023
Yijia Xiao, Yiqiao Jin, Yushi Bai, Yue Wu, Xianjun Yang, Xiao Luo, Wenchao Yu, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Haifeng Chen, Wei Wang, Wei Cheng

Figure 1 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 2 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 3 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 4 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Viaarxiv icon

Pursuing Counterfactual Fairness via Sequential Autoencoder Across Domains

Sep 22, 2023
Yujie Lin, Chen Zhao, Minglai Shao, Baoluo Meng, Xujiang Zhao, Haifeng Chen

Figure 1 for Pursuing Counterfactual Fairness via Sequential Autoencoder Across Domains
Figure 2 for Pursuing Counterfactual Fairness via Sequential Autoencoder Across Domains
Figure 3 for Pursuing Counterfactual Fairness via Sequential Autoencoder Across Domains
Figure 4 for Pursuing Counterfactual Fairness via Sequential Autoencoder Across Domains
Viaarxiv icon

Improving Open Information Extraction with Large Language Models: A Study on Demonstration Uncertainty

Sep 07, 2023
Chen Ling, Xujiang Zhao, Xuchao Zhang, Yanchi Liu, Wei Cheng, Haoyu Wang, Zhengzhang Chen, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Haifeng Chen, Liang Zhao

Figure 1 for Improving Open Information Extraction with Large Language Models: A Study on Demonstration Uncertainty
Figure 2 for Improving Open Information Extraction with Large Language Models: A Study on Demonstration Uncertainty
Figure 3 for Improving Open Information Extraction with Large Language Models: A Study on Demonstration Uncertainty
Viaarxiv icon

Adaptation Speed Analysis for Fairness-aware Causal Models

Aug 31, 2023
Yujie Lin, Chen Zhao, Minglai Shao, Xujiang Zhao, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Beyond One-Model-Fits-All: A Survey of Domain Specialization for Large Language Models

May 31, 2023
Chen Ling, Xujiang Zhao, Jiaying Lu, Chengyuan Deng, Can Zheng, Junxiang Wang, Tanmoy Chowdhury, Yun Li, Hejie Cui, Xuchao Zhang, Tianjiao Zhao, Amit Panalkar, Wei Cheng, Haoyu Wang, Yanchi Liu, Zhengzhang Chen, Haifeng Chen, Chris White, Quanquan Gu, Carl Yang, Liang Zhao

Figure 1 for Beyond One-Model-Fits-All: A Survey of Domain Specialization for Large Language Models
Figure 2 for Beyond One-Model-Fits-All: A Survey of Domain Specialization for Large Language Models
Figure 3 for Beyond One-Model-Fits-All: A Survey of Domain Specialization for Large Language Models
Figure 4 for Beyond One-Model-Fits-All: A Survey of Domain Specialization for Large Language Models
Viaarxiv icon

Multidimensional Uncertainty Quantification for Deep Neural Networks

Apr 20, 2023
Xujiang Zhao

Figure 1 for Multidimensional Uncertainty Quantification for Deep Neural Networks
Figure 2 for Multidimensional Uncertainty Quantification for Deep Neural Networks
Figure 3 for Multidimensional Uncertainty Quantification for Deep Neural Networks
Figure 4 for Multidimensional Uncertainty Quantification for Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Dynamic Prompting: A Unified Framework for Prompt Tuning

Mar 06, 2023
Xianjun Yang, Wei Cheng, Xujiang Zhao, Linda Petzold, Haifeng Chen

Figure 1 for Dynamic Prompting: A Unified Framework for Prompt Tuning
Figure 2 for Dynamic Prompting: A Unified Framework for Prompt Tuning
Figure 3 for Dynamic Prompting: A Unified Framework for Prompt Tuning
Figure 4 for Dynamic Prompting: A Unified Framework for Prompt Tuning
Viaarxiv icon