Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Knowledge-enhanced Neural Machine Reasoning: A Review


Feb 04, 2023
Tanmoy Chowdhury, Chen Ling, Xuchao Zhang, Xujiang Zhao, Guangji Bai, Jian Pei, Haifeng Chen, Liang Zhao

Add code

* 8 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Saliency-Augmented Memory Completion for Continual Learning


Dec 26, 2022
Guangji Bai, Chen Ling, Yuyang Gao, Liang Zhao

Add code

* Published at SIAM SDM 2023. 15 pages, 6 figures. Code: https://github.com/BaiTheBest/SAMC 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Going Beyond XAI: A Systematic Survey for Explanation-Guided Learning


Dec 07, 2022
Yuyang Gao, Siyi Gu, Junji Jiang, Sungsoo Ray Hong, Dazhou Yu, Liang Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepGAR: Deep Graph Learning for Analogical Reasoning


Nov 19, 2022
Chen Ling, Tanmoy Chowdhury, Junji Jiang, Junxiang Wang, Xuchao Zhang, Haifeng Chen, Liang Zhao

Add code

* 22nd IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

3DFill:Reference-guided Image Inpainting by Self-supervised 3D Image Alignment


Nov 09, 2022
Liang Zhao, Xinyuan Zhao, Hailong Ma, Xinyu Zhang, Long Zeng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TOE: A Grid-Tagging Discontinuous NER Model Enhanced by Embedding Tag/Word Relations and More Fine-Grained Tags


Nov 01, 2022
Jiang Liu, Donghong Ji, Jingye Li, Dongdong Xie, Chong Teng, Liang Zhao, Fei Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-objective Deep Data Generation with Correlated Property Control


Oct 06, 2022
Shiyu Wang, Xiaojie Guo, Xuanyang Lin, Bo Pan, Yuanqi Du, Yinkai Wang, Yanfang Ye, Ashley Ann Petersen, Austin Leitgeb, Saleh AlKhalifa, Kevin Minbiole, Bill Wuest, Amarda Shehu, Liang Zhao

Add code

* This paper has been accepted by NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Spatial Domain Generalization


Oct 03, 2022
Dazhou Yu, Guangji Bai, Yun Li, Liang Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Molecular Design Based on Integer Programming and Quadratic Descriptors in a Two-layered Model


Sep 13, 2022
Jianshen Zhu, Naveed Ahmed Azam, Shengjuan Cao, Ryota Ido, Kazuya Haraguchi, Liang Zhao, Hiroshi Nagamochi, Tatsuya Akutsu

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2108.10266, arXiv:2107.02381, arXiv:2109.02628 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OneEE: A One-Stage Framework for Fast Overlapping and Nested Event Extraction


Sep 06, 2022
Hu Cao, Jingye Li, Fangfang Su, Fei Li, Hao Fei, Shengqiong Wu, Bobo Li, Liang Zhao, Donghong Ji

Add code

* Accepted by COLING'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>