Alert button
Picture for Yijia Xiao

Yijia Xiao

Alert button

PGraphDTA: Improving Drug Target Interaction Prediction using Protein Language Models and Contact Maps

Oct 06, 2023
Rakesh Bal, Yijia Xiao, Wei Wang

Figure 1 for PGraphDTA: Improving Drug Target Interaction Prediction using Protein Language Models and Contact Maps
Figure 2 for PGraphDTA: Improving Drug Target Interaction Prediction using Protein Language Models and Contact Maps
Figure 3 for PGraphDTA: Improving Drug Target Interaction Prediction using Protein Language Models and Contact Maps
Figure 4 for PGraphDTA: Improving Drug Target Interaction Prediction using Protein Language Models and Contact Maps
Viaarxiv icon

Know2BIO: A Comprehensive Dual-View Benchmark for Evolving Biomedical Knowledge Graphs

Oct 05, 2023
Yijia Xiao, Dylan Steinecke, Alexander Russell Pelletier, Yushi Bai, Peipei Ping, Wei Wang

Viaarxiv icon

Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners

Oct 03, 2023
Yijia Xiao, Yiqiao Jin, Yushi Bai, Yue Wu, Xianjun Yang, Xiao Luo, Wenchao Yu, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Haifeng Chen, Wei Wang, Wei Cheng

Figure 1 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 2 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 3 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 4 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Viaarxiv icon

Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner

Jun 07, 2023
Yushi Bai, Jiahao Ying, Yixin Cao, Xin Lv, Yuze He, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Kaisheng Zeng, Yijia Xiao, Haozhe Lyu, Jiayin Zhang, Juanzi Li, Lei Hou

Figure 1 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 2 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 3 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 4 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Viaarxiv icon

SPLDExtraTrees: Robust machine learning approach for predicting kinase inhibitor resistance

Nov 25, 2021
Ziyi Yang, Zhaofeng Ye, Yijia Xiao, Changyu Hsieh

Figure 1 for SPLDExtraTrees: Robust machine learning approach for predicting kinase inhibitor resistance
Figure 2 for SPLDExtraTrees: Robust machine learning approach for predicting kinase inhibitor resistance
Figure 3 for SPLDExtraTrees: Robust machine learning approach for predicting kinase inhibitor resistance
Figure 4 for SPLDExtraTrees: Robust machine learning approach for predicting kinase inhibitor resistance
Viaarxiv icon

A Deep Learning Inference Scheme Based on Pipelined Matrix Multiplication Acceleration Design and Non-uniform Quantization

Oct 10, 2021
Yuyang Zhang, Dik Hin Leung, Min Guo, Yijia Xiao, Haoyue Liu, Yunfei Li, Jiyuan Zhang, Guan Wang, Zhen Chen

Figure 1 for A Deep Learning Inference Scheme Based on Pipelined Matrix Multiplication Acceleration Design and Non-uniform Quantization
Figure 2 for A Deep Learning Inference Scheme Based on Pipelined Matrix Multiplication Acceleration Design and Non-uniform Quantization
Figure 3 for A Deep Learning Inference Scheme Based on Pipelined Matrix Multiplication Acceleration Design and Non-uniform Quantization
Figure 4 for A Deep Learning Inference Scheme Based on Pipelined Matrix Multiplication Acceleration Design and Non-uniform Quantization
Viaarxiv icon

Modeling Protein Using Large-scale Pretrain Language Model

Aug 17, 2021
Yijia Xiao, Jiezhong Qiu, Ziang Li, Chang-Yu Hsieh, Jie Tang

Figure 1 for Modeling Protein Using Large-scale Pretrain Language Model
Figure 2 for Modeling Protein Using Large-scale Pretrain Language Model
Figure 3 for Modeling Protein Using Large-scale Pretrain Language Model
Figure 4 for Modeling Protein Using Large-scale Pretrain Language Model
Viaarxiv icon