Alert button
Picture for Xingcheng Zhang

Xingcheng Zhang

Alert button

SKVQ: Sliding-window Key and Value Cache Quantization for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2024
Haojie Duanmu, Zhihang Yuan, Xiuhong Li, Jiangfei Duan, Xingcheng Zhang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2-4KHD: A Pioneering Large Vision-Language Model Handling Resolutions from 336 Pixels to 4K HD

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Songyang Zhang, Haodong Duan, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Zhe Chen, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Wenhai Wang, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Pan Zhang, Xiaoyi Dong, Bin Wang, Yuhang Cao, Chao Xu, Linke Ouyang, Zhiyuan Zhao, Shuangrui Ding, Songyang Zhang, Haodong Duan, Hang Yan, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Figure 1 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Figure 2 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Figure 3 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Figure 4 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Viaarxiv icon

DELTA: Dynamically Optimizing GPU Memory beyond Tensor Recomputation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2022
Yu Tang, Chenyu Wang, Yufan Zhang, Yuliang Liu, Xingcheng Zhang, Linbo Qiao, Zhiquan Lai, Dongsheng Li

Figure 1 for DELTA: Dynamically Optimizing GPU Memory beyond Tensor Recomputation
Figure 2 for DELTA: Dynamically Optimizing GPU Memory beyond Tensor Recomputation
Figure 3 for DELTA: Dynamically Optimizing GPU Memory beyond Tensor Recomputation
Figure 4 for DELTA: Dynamically Optimizing GPU Memory beyond Tensor Recomputation
Viaarxiv icon

Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2018
Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin

Figure 1 for Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice
Figure 2 for Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice
Figure 3 for Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice
Figure 4 for Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice
Viaarxiv icon

Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2018
Xingcheng Zhang, Lei Yang, Junjie Yan, Dahua Lin

Figure 1 for Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection
Figure 2 for Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection
Figure 3 for Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection
Figure 4 for Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection
Viaarxiv icon

PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2017
Xingcheng Zhang, Zhizhong Li, Chen Change Loy, Dahua Lin

Figure 1 for PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks
Figure 2 for PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks
Figure 3 for PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks
Figure 4 for PolyNet: A Pursuit of Structural Diversity in Very Deep Networks
Viaarxiv icon