Alert button
Picture for Zhen Xu

Zhen Xu

Alert button

AI Competitions and Benchmarks: towards impactful challenges with post-challenge papers, benchmarks and other dissemination actions

Dec 14, 2023
Antoine Marot, David Rousseau, Zhen Xu

Viaarxiv icon

EasyVolcap: Accelerating Neural Volumetric Video Research

Dec 11, 2023
Zhen Xu, Tao Xie, Sida Peng, Haotong Lin, Qing Shuai, Zhiyuan Yu, Guangzhao He, Jiaming Sun, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for EasyVolcap: Accelerating Neural Volumetric Video Research
Figure 2 for EasyVolcap: Accelerating Neural Volumetric Video Research
Figure 3 for EasyVolcap: Accelerating Neural Volumetric Video Research
Figure 4 for EasyVolcap: Accelerating Neural Volumetric Video Research
Viaarxiv icon

4K4D: Real-Time 4D View Synthesis at 4K Resolution

Oct 28, 2023
Zhen Xu, Sida Peng, Haotong Lin, Guangzhao He, Jiaming Sun, Yujun Shen, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Viaarxiv icon

Im4D: High-Fidelity and Real-Time Novel View Synthesis for Dynamic Scenes

Oct 12, 2023
Haotong Lin, Sida Peng, Zhen Xu, Tao Xie, Xingyi He, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Im4D: High-Fidelity and Real-Time Novel View Synthesis for Dynamic Scenes
Figure 2 for Im4D: High-Fidelity and Real-Time Novel View Synthesis for Dynamic Scenes
Figure 3 for Im4D: High-Fidelity and Real-Time Novel View Synthesis for Dynamic Scenes
Figure 4 for Im4D: High-Fidelity and Real-Time Novel View Synthesis for Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video

Aug 17, 2023
Zhen Xu, Sida Peng, Chen Geng, Linzhan Mou, Zihan Yan, Jiaming Sun, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Figure 2 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Figure 3 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Figure 4 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Viaarxiv icon

Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes

Feb 24, 2023
Chen Geng, Sida Peng, Zhen Xu, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Figure 2 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Figure 3 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Figure 4 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Viaarxiv icon

Bridging the Gap of AutoGraph between Academia and Industry: Analysing AutoGraph Challenge at KDD Cup 2020

Apr 06, 2022
Zhen Xu, Lanning Wei, Huan Zhao, Rex Ying, Quanming Yao, Wei-Wei Tu, Isabelle Guyon

Figure 1 for Bridging the Gap of AutoGraph between Academia and Industry: Analysing AutoGraph Challenge at KDD Cup 2020
Figure 2 for Bridging the Gap of AutoGraph between Academia and Industry: Analysing AutoGraph Challenge at KDD Cup 2020
Figure 3 for Bridging the Gap of AutoGraph between Academia and Industry: Analysing AutoGraph Challenge at KDD Cup 2020
Figure 4 for Bridging the Gap of AutoGraph between Academia and Industry: Analysing AutoGraph Challenge at KDD Cup 2020
Viaarxiv icon

Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos

Mar 15, 2022
Sida Peng, Shangzhan Zhang, Zhen Xu, Chen Geng, Boyi Jiang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Figure 2 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Figure 3 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Figure 4 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Viaarxiv icon