Alert button
Picture for Xiaoxuan Liu

Xiaoxuan Liu

Alert button

Mélange: Cost Efficient Large Language Model Serving by Exploiting GPU Heterogeneity

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Tyler Griggs, Xiaoxuan Liu, Jiaxiang Yu, Doyoung Kim, Wei-Lin Chiang, Alvin Cheung, Ion Stoica

Viaarxiv icon

Computing in the Era of Large Generative Models: From Cloud-Native to AI-Native

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Yao Lu, Song Bian, Lequn Chen, Yongjun He, Yulong Hui, Matthew Lentz, Beibin Li, Fei Liu, Jialin Li, Qi Liu, Rui Liu, Xiaoxuan Liu, Lin Ma, Kexin Rong, Jianguo Wang, Yingjun Wu, Yongji Wu, Huanchen Zhang, Minjia Zhang, Qizhen Zhang, Tianyi Zhou, Danyang Zhuo

Viaarxiv icon

Learned Best-Effort LLM Serving

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Siddharth Jha, Coleman Hooper, Xiaoxuan Liu, Sehoon Kim, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon

Online Speculative Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Xiaoxuan Liu, Lanxiang Hu, Peter Bailis, Ion Stoica, Zhijie Deng, Alvin Cheung, Hao Zhang

Figure 1 for Online Speculative Decoding
Figure 2 for Online Speculative Decoding
Figure 3 for Online Speculative Decoding
Figure 4 for Online Speculative Decoding
Viaarxiv icon

QFT: Quantized Full-parameter Tuning of LLMs with Affordable Resources

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Zhikai Li, Xiaoxuan Liu, Banghua Zhu, Zhen Dong, Qingyi Gu, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon

What is the State of Memory Saving for Model Training?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2023
Xiaoxuan Liu, Siddharth Jha, Chuyan Zhu, Zhuohan Li, Alvin Cheung

Figure 1 for What is the State of Memory Saving for Model Training?
Figure 2 for What is the State of Memory Saving for Model Training?
Figure 3 for What is the State of Memory Saving for Model Training?
Figure 4 for What is the State of Memory Saving for Model Training?
Viaarxiv icon

GACT: Activation Compressed Training for General Architectures

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2022
Xiaoxuan Liu, Lianmin Zheng, Dequan Wang, Yukuo Cen, Weize Chen, Xu Han, Jianfei Chen, Zhiyuan Liu, Jie Tang, Joey Gonzalez, Michael Mahoney, Alvin Cheung

Figure 1 for GACT: Activation Compressed Training for General Architectures
Figure 2 for GACT: Activation Compressed Training for General Architectures
Figure 3 for GACT: Activation Compressed Training for General Architectures
Figure 4 for GACT: Activation Compressed Training for General Architectures
Viaarxiv icon

Long-run User Value Optimization in Recommender Systems through Content Creation Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2022
Akos Lada, Xiaoxuan Liu, Jens Rischbieth, Yi Wang, Yuwen Zhang

Figure 1 for Long-run User Value Optimization in Recommender Systems through Content Creation Modeling
Viaarxiv icon