Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sihang Zhou

Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization and Partition Alignment


May 01, 2021
Chen Zhang, Siwei Wang, Jiyuan Liu, Sihang Zhou, Pei Zhang, Xinwang Liu, En Zhu, Changwang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Deep One-class Classification: A Systematic Exploration


Apr 27, 2021
Siqi Wang, Jiyuan Liu, Guang Yu, Xinwang Liu, Sihang Zhou, En Zhu, Yuexiang Yang, Jianping Yin


  Access Paper or Ask Questions

Deep Distribution-preserving Incomplete Clustering with Optimal Transport


Mar 21, 2021
Mingjie Luo, Siwei Wang, Xinwang Liu, Wenxuan Tu, Yi Zhang, Xifeng Guo, Sihang Zhou, En Zhu

* Data are provided at https://github.com/wangsiwei2010/Single-view-incomplete-datasets-for-deep-clustering 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Fusion Clustering Network


Dec 15, 2020
Wenxuan Tu, Sihang Zhou, Xinwang Liu, Xifeng Guo, Zhiping Cai, En zhu, Jieren Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Spectral Clustering with High-Order Optimal Neighborhood Laplacian Matrix


Aug 31, 2020
Weixuan Liang, Sihang Zhou, Jian Xiong, Xinwang Liu, Siwei Wang, En Zhu, Zhiping Cai, Xin Xu


  Access Paper or Ask Questions