Alert button
Picture for Yifan Xu

Yifan Xu

Alert button

Libra: Building Decoupled Vision System on Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2024
Yifan Xu, Xiaoshan Yang, Yaguang Song, Changsheng Xu

Viaarxiv icon

A Cause-Effect Look at Alleviating Hallucination of Knowledge-grounded Dialogue Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Jifan Yu, Xiaohan Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Zijun Yao, Jing Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

ChatGLM-Math: Improving Math Problem-Solving in Large Language Models with a Self-Critique Pipeline

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Yifan Xu, Xiao Liu, Xinghan Liu, Zhenyu Hou, Yueyan Li, Xiaohan Zhang, Zihan Wang, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Wenyi Zhao, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

3DMIT: 3D Multi-modal Instruction Tuning for Scene Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Zeju Li, Chao Zhang, Xiaoyan Wang, Ruilong Ren, Yifan Xu, Ruifei Ma, Xiangde Liu

Viaarxiv icon

Forecasting Cryptocurrency Staking Rewards

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Sauren Gupta, Apoorva Hathi Katharaki, Yifan Xu, Bhaskar Krishnamachari, Rajarshi Gupta

Viaarxiv icon

Coordinated Navigation Control of Cross-Domain Unmanned Systems via Guiding Vector Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Bin-Bin Hu, Hai-Tao Zhang, Bin Liu, Jianing Ding, Yifan Xu, Chuanshang Luo, Haosen Cao

Viaarxiv icon

AlignBench: Benchmarking Chinese Alignment of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Xiao Liu, Xuanyu Lei, Shengyuan Wang, Yue Huang, Zhuoer Feng, Bosi Wen, Jiale Cheng, Pei Ke, Yifan Xu, Weng Lam Tam, Xiaohan Zhang, Lichao Sun, Hongning Wang, Jing Zhang, Minlie Huang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

ClusVPR: Efficient Visual Place Recognition with Clustering-based Weighted Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Yifan Xu, Pourya Shamsolmoali, Jie Yang

Figure 1 for ClusVPR: Efficient Visual Place Recognition with Clustering-based Weighted Transformer
Figure 2 for ClusVPR: Efficient Visual Place Recognition with Clustering-based Weighted Transformer
Figure 3 for ClusVPR: Efficient Visual Place Recognition with Clustering-based Weighted Transformer
Figure 4 for ClusVPR: Efficient Visual Place Recognition with Clustering-based Weighted Transformer
Viaarxiv icon

Exploring Multi-Modal Contextual Knowledge for Open-Vocabulary Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Yifan Xu, Mengdan Zhang, Xiaoshan Yang, Changsheng Xu

Figure 1 for Exploring Multi-Modal Contextual Knowledge for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 2 for Exploring Multi-Modal Contextual Knowledge for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 3 for Exploring Multi-Modal Contextual Knowledge for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 4 for Exploring Multi-Modal Contextual Knowledge for Open-Vocabulary Object Detection
Viaarxiv icon

BLIVA: A Simple Multimodal LLM for Better Handling of Text-Rich Visual Questions

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Wenbo Hu, Yifan Xu, Yi Li, Weiyue Li, Zeyuan Chen, Zhuowen Tu

Figure 1 for BLIVA: A Simple Multimodal LLM for Better Handling of Text-Rich Visual Questions
Figure 2 for BLIVA: A Simple Multimodal LLM for Better Handling of Text-Rich Visual Questions
Figure 3 for BLIVA: A Simple Multimodal LLM for Better Handling of Text-Rich Visual Questions
Figure 4 for BLIVA: A Simple Multimodal LLM for Better Handling of Text-Rich Visual Questions
Viaarxiv icon