Alert button
Picture for Pengfei Wei

Pengfei Wei

Alert button

C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Longbin Ji, Pengfei Wei, Yi Ren, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin

Figure 1 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Figure 2 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Figure 3 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Figure 4 for C2G2: Controllable Co-speech Gesture Generation with Latent Diffusion Model
Viaarxiv icon

SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2023
Peng Tang, Zhiqiang Xu, Pengfei Wei, Xiaobin Hu, Peilin Zhao, Xin Cao, Chunlai Zhou, Tobias Lasser

Figure 1 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Figure 2 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Figure 3 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Figure 4 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Viaarxiv icon

Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Ziyue Jiang, Jinglin Liu, Yi Ren, Jinzheng He, Chen Zhang, Zhenhui Ye, Pengfei Wei, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 2 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 3 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Figure 4 for Mega-TTS 2: Zero-Shot Text-to-Speech with Arbitrary Length Speech Prompts
Viaarxiv icon

Adaptive Policy Learning for Offline-to-Online Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2023
Han Zheng, Xufang Luo, Pengfei Wei, Xuan Song, Dongsheng Li, Jing Jiang

Figure 1 for Adaptive Policy Learning for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 2 for Adaptive Policy Learning for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 3 for Adaptive Policy Learning for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 4 for Adaptive Policy Learning for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Multi-objective optimization via evolutionary algorithm (MOVEA) for high-definition transcranial electrical stimulation of the human brain

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2022
Mo Wang, Kexin Lou, Zeming Liu, Pengfei Wei, Quanying Liu

Figure 1 for Multi-objective optimization via evolutionary algorithm (MOVEA) for high-definition transcranial electrical stimulation of the human brain
Figure 2 for Multi-objective optimization via evolutionary algorithm (MOVEA) for high-definition transcranial electrical stimulation of the human brain
Figure 3 for Multi-objective optimization via evolutionary algorithm (MOVEA) for high-definition transcranial electrical stimulation of the human brain
Figure 4 for Multi-objective optimization via evolutionary algorithm (MOVEA) for high-definition transcranial electrical stimulation of the human brain
Viaarxiv icon

Unsupervised Video Domain Adaptation: A Disentanglement Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2022
Pengfei Wei, Lingdong Kong, Xinghua Qu, Xiang Yin, Zhiqiang Xu, Jing Jiang, Zejun Ma

Figure 1 for Unsupervised Video Domain Adaptation: A Disentanglement Perspective
Figure 2 for Unsupervised Video Domain Adaptation: A Disentanglement Perspective
Figure 3 for Unsupervised Video Domain Adaptation: A Disentanglement Perspective
Figure 4 for Unsupervised Video Domain Adaptation: A Disentanglement Perspective
Viaarxiv icon

Language Adaptive Cross-lingual Speech Representation Learning with Sparse Sharing Sub-networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2022
Yizhou Lu, Mingkun Huang, Xinghua Qu, Pengfei Wei, Zejun Ma

Figure 1 for Language Adaptive Cross-lingual Speech Representation Learning with Sparse Sharing Sub-networks
Figure 2 for Language Adaptive Cross-lingual Speech Representation Learning with Sparse Sharing Sub-networks
Figure 3 for Language Adaptive Cross-lingual Speech Representation Learning with Sparse Sharing Sub-networks
Figure 4 for Language Adaptive Cross-lingual Speech Representation Learning with Sparse Sharing Sub-networks
Viaarxiv icon

Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2021
Zhining Liu, Pengfei Wei, Zhepei Wei, Boyang Yu, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, Yi Chang

Figure 1 for Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning
Figure 2 for Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning
Figure 3 for Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning
Figure 4 for Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning
Viaarxiv icon

IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2021
Zhining Liu, Zhepei Wei, Erxin Yu, Qiang Huang, Kai Guo, Boyang Yu, Zhaonian Cai, Hangting Ye, Wei Cao, Jiang Bian, Pengfei Wei, Jing Jiang, Yi Chang

Figure 1 for IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python
Figure 2 for IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python
Figure 3 for IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python
Viaarxiv icon

Graph Domain Adaptation: A Generative View

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2021
Ruichu Cai, Fengzhu Wu, Zijian Li, Pengfei Wei, Lingling Yi, Kun Zhang

Figure 1 for Graph Domain Adaptation: A Generative View
Figure 2 for Graph Domain Adaptation: A Generative View
Figure 3 for Graph Domain Adaptation: A Generative View
Figure 4 for Graph Domain Adaptation: A Generative View
Viaarxiv icon