Alert button
Picture for Yiyang Zhang

Yiyang Zhang

Alert button

Data-driven Piecewise Affine Decision Rules for Stochastic Programming with Covariate Information

Apr 26, 2023
Yiyang Zhang, Junyi Liu, Xiaobo Zhao

Figure 1 for Data-driven Piecewise Affine Decision Rules for Stochastic Programming with Covariate Information
Figure 2 for Data-driven Piecewise Affine Decision Rules for Stochastic Programming with Covariate Information
Figure 3 for Data-driven Piecewise Affine Decision Rules for Stochastic Programming with Covariate Information
Figure 4 for Data-driven Piecewise Affine Decision Rules for Stochastic Programming with Covariate Information
Viaarxiv icon

Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts

Apr 23, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Shaochen Xu, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 2 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 3 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 4 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Viaarxiv icon

Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification

Mar 09, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Yuzhong Chen, Xi Jiang, Wei Liu, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Sheng Li, Xiang Li, Hongmin Cai

Figure 1 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 2 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 3 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 4 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Viaarxiv icon

Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training

Nov 05, 2022
Homgmin Cai, Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Xiaoke Huang, Yiyang Zhang, Siqi Ding, Sheng Li, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Figure 2 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Figure 3 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Figure 4 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Viaarxiv icon

Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms

Aug 04, 2020
Yiyang Zhang, Feng Liu, Zhen Fang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu

Figure 1 for Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms
Figure 2 for Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms
Figure 3 for Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms
Figure 4 for Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms
Viaarxiv icon

Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation

Jul 29, 2020
Yiyang Zhang, Feng Liu, Zhen Fang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu

Figure 1 for Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation
Figure 2 for Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation
Figure 3 for Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation
Figure 4 for Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon