Alert button
Picture for Xiaopeng Zhang

Xiaopeng Zhang

Alert button

TroLLoc: Logic Locking and Layout Hardening for IC Security Closure against Hardware Trojans

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Fangzhou Wang, Qijing Wang, Lilas Alrahis, Bangqi Fu, Shui Jiang, Xiaopeng Zhang, Ozgur Sinanoglu, Tsung-Yi Ho, Evangeline F. Y. Young, Johann Knechtel

Figure 1 for TroLLoc: Logic Locking and Layout Hardening for IC Security Closure against Hardware Trojans
Figure 2 for TroLLoc: Logic Locking and Layout Hardening for IC Security Closure against Hardware Trojans
Figure 3 for TroLLoc: Logic Locking and Layout Hardening for IC Security Closure against Hardware Trojans
Figure 4 for TroLLoc: Logic Locking and Layout Hardening for IC Security Closure against Hardware Trojans
Viaarxiv icon

AlignZeg: Mitigating Objective Misalignment for Zero-shot Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jiannan Ge, Lingxi Xie, Hongtao Xie, Pandeng Li, Xiaopeng Zhang, Yongdong Zhang, Qi Tian

Figure 1 for AlignZeg: Mitigating Objective Misalignment for Zero-shot Semantic Segmentation
Figure 2 for AlignZeg: Mitigating Objective Misalignment for Zero-shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

GaussianObject: Just Taking Four Images to Get A High-Quality 3D Object with Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Chen Yang, Sikuang Li, Jiemin Fang, Ruofan Liang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Shen, Qi Tian

Figure 1 for GaussianObject: Just Taking Four Images to Get A High-Quality 3D Object with Gaussian Splatting
Figure 2 for GaussianObject: Just Taking Four Images to Get A High-Quality 3D Object with Gaussian Splatting
Figure 3 for GaussianObject: Just Taking Four Images to Get A High-Quality 3D Object with Gaussian Splatting
Figure 4 for GaussianObject: Just Taking Four Images to Get A High-Quality 3D Object with Gaussian Splatting
Viaarxiv icon

UMG-CLIP: A Unified Multi-Granularity Vision Generalist for Open-World Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Bowen Shi, Peisen Zhao, Zichen Wang, Yuhang Zhang, Yaoming Wang, Jin Li, Wenrui Dai, Junni Zou, Hongkai Xiong, Qi Tian, Xiaopeng Zhang

Viaarxiv icon

DeLR: Active Learning for Detection with Decoupled Localization and Recognition Query

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Yuhang Zhang, Yuang Deng, Xiaopeng Zhang, Jie Li, Robert C. Qiu, Qi Tian

Viaarxiv icon

Spectral Prompt Tuning:Unveiling Unseen Classes for Zero-Shot Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Wenhao Xu, Rongtao Xu, Changwei Wang, Shibiao Xu, Li Guo, Man Zhang, Xiaopeng Zhang

Figure 1 for Spectral Prompt Tuning:Unveiling Unseen Classes for Zero-Shot Semantic Segmentation
Figure 2 for Spectral Prompt Tuning:Unveiling Unseen Classes for Zero-Shot Semantic Segmentation
Figure 3 for Spectral Prompt Tuning:Unveiling Unseen Classes for Zero-Shot Semantic Segmentation
Figure 4 for Spectral Prompt Tuning:Unveiling Unseen Classes for Zero-Shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Cascade-Zero123: One Image to Highly Consistent 3D with Self-Prompted Nearby Views

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Yabo Chen, Jiemin Fang, Yuyang Huang, Taoran Yi, Xiaopeng Zhang, Lingxi Xie, Xinggang Wang, Wenrui Dai, Hongkai Xiong, Qi Tian

Figure 1 for Cascade-Zero123: One Image to Highly Consistent 3D with Self-Prompted Nearby Views
Figure 2 for Cascade-Zero123: One Image to Highly Consistent 3D with Self-Prompted Nearby Views
Figure 3 for Cascade-Zero123: One Image to Highly Consistent 3D with Self-Prompted Nearby Views
Figure 4 for Cascade-Zero123: One Image to Highly Consistent 3D with Self-Prompted Nearby Views
Viaarxiv icon

Segment Any 3D Gaussians

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Jiazhong Cen, Jiemin Fang, Chen Yang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Shen, Qi Tian

Figure 1 for Segment Any 3D Gaussians
Figure 2 for Segment Any 3D Gaussians
Figure 3 for Segment Any 3D Gaussians
Figure 4 for Segment Any 3D Gaussians
Viaarxiv icon

GaussianEditor: Editing 3D Gaussians Delicately with Text Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Jiemin Fang, Junjie Wang, Xiaopeng Zhang, Lingxi Xie, Qi Tian

Figure 1 for GaussianEditor: Editing 3D Gaussians Delicately with Text Instructions
Figure 2 for GaussianEditor: Editing 3D Gaussians Delicately with Text Instructions
Figure 3 for GaussianEditor: Editing 3D Gaussians Delicately with Text Instructions
Figure 4 for GaussianEditor: Editing 3D Gaussians Delicately with Text Instructions
Viaarxiv icon

AiluRus: A Scalable ViT Framework for Dense Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Jin Li, Yaoming Wang, Xiaopeng Zhang, Bowen Shi, Dongsheng Jiang, Chenglin Li, Wenrui Dai, Hongkai Xiong, Qi Tian

Figure 1 for AiluRus: A Scalable ViT Framework for Dense Prediction
Figure 2 for AiluRus: A Scalable ViT Framework for Dense Prediction
Figure 3 for AiluRus: A Scalable ViT Framework for Dense Prediction
Figure 4 for AiluRus: A Scalable ViT Framework for Dense Prediction
Viaarxiv icon