Alert button
Picture for Roger Zimmermann

Roger Zimmermann

Alert button

Modeling Spatio-temporal Dynamical Systems with Neural Discrete Learning and Levels-of-Experts

Feb 06, 2024
Kun Wang, Hao Wu, Guibin Zhang, Junfeng Fang, Yuxuan Liang, Yuankai Wu, Roger Zimmermann, Yang Wang

Viaarxiv icon

Through the Dual-Prism: A Spectral Perspective on Graph Data Augmentation for Graph Classification

Jan 22, 2024
Yutong Xia, Runpeng Yu, Yuxuan Liang, Xavier Bresson, Xinchao Wang, Roger Zimmermann

Viaarxiv icon

UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting

Oct 28, 2023
Xu Liu, Junfeng Hu, Yuan Li, Shizhe Diao, Yuxuan Liang, Bryan Hooi, Roger Zimmermann

Figure 1 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Figure 2 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Figure 3 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Figure 4 for UniTime: A Language-Empowered Unified Model for Cross-Domain Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

Towards Unifying Diffusion Models for Probabilistic Spatio-Temporal Graph Learning

Oct 26, 2023
Junfeng Hu, Xu Liu, Zhencheng Fan, Yuxuan Liang, Roger Zimmermann

Figure 1 for Towards Unifying Diffusion Models for Probabilistic Spatio-Temporal Graph Learning
Figure 2 for Towards Unifying Diffusion Models for Probabilistic Spatio-Temporal Graph Learning
Figure 3 for Towards Unifying Diffusion Models for Probabilistic Spatio-Temporal Graph Learning
Figure 4 for Towards Unifying Diffusion Models for Probabilistic Spatio-Temporal Graph Learning
Viaarxiv icon

When Urban Region Profiling Meets Large Language Models

Oct 22, 2023
Yibo Yan, Haomin Wen, Siru Zhong, Wei Chen, Haodong Chen, Qingsong Wen, Roger Zimmermann, Yuxuan Liang

Figure 1 for When Urban Region Profiling Meets Large Language Models
Figure 2 for When Urban Region Profiling Meets Large Language Models
Figure 3 for When Urban Region Profiling Meets Large Language Models
Figure 4 for When Urban Region Profiling Meets Large Language Models
Viaarxiv icon

Domain-wise Invariant Learning for Panoptic Scene Graph Generation

Oct 09, 2023
Li Li, You Qin, Wei Ji, Yuxiao Zhou, Roger Zimmermann

Figure 1 for Domain-wise Invariant Learning for Panoptic Scene Graph Generation
Figure 2 for Domain-wise Invariant Learning for Panoptic Scene Graph Generation
Figure 3 for Domain-wise Invariant Learning for Panoptic Scene Graph Generation
Figure 4 for Domain-wise Invariant Learning for Panoptic Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark

Sep 29, 2023
Wei Ji, Li Li, Hao Fei, Xiangyan Liu, Xun Yang, Juncheng Li, Roger Zimmermann

Figure 1 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 2 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 3 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 4 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Viaarxiv icon

Deciphering Spatio-Temporal Graph Forecasting: A Causal Lens and Treatment

Sep 23, 2023
Yutong Xia, Yuxuan Liang, Haomin Wen, Xu Liu, Kun Wang, Zhengyang Zhou, Roger Zimmermann

Figure 1 for Deciphering Spatio-Temporal Graph Forecasting: A Causal Lens and Treatment
Figure 2 for Deciphering Spatio-Temporal Graph Forecasting: A Causal Lens and Treatment
Figure 3 for Deciphering Spatio-Temporal Graph Forecasting: A Causal Lens and Treatment
Figure 4 for Deciphering Spatio-Temporal Graph Forecasting: A Causal Lens and Treatment
Viaarxiv icon

Video Infringement Detection via Feature Disentanglement and Mutual Information Maximization

Sep 13, 2023
Zhenguang Liu, Xinyang Yu, Ruili Wang, Shuai Ye, Zhe Ma, Jianfeng Dong, Sifeng He, Feng Qian, Xiaobo Zhang, Roger Zimmermann, Lei Yang

Figure 1 for Video Infringement Detection via Feature Disentanglement and Mutual Information Maximization
Figure 2 for Video Infringement Detection via Feature Disentanglement and Mutual Information Maximization
Figure 3 for Video Infringement Detection via Feature Disentanglement and Mutual Information Maximization
Figure 4 for Video Infringement Detection via Feature Disentanglement and Mutual Information Maximization
Viaarxiv icon