Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Thomas Huang

Revisiting Hierarchical Approach for Persistent Long-Term Video Prediction


Apr 14, 2021
Wonkwang Lee, Whie Jung, Han Zhang, Ting Chen, Jing Yu Koh, Thomas Huang, Hyungsuk Yoon, Honglak Lee, Seunghoon Hong

* Accepted as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inner Cell Mass and Trophectoderm Segmentation in Human Blastocyst Images using Deep Neural Network


Aug 19, 2020
Md Yousuf Harun, Thomas Huang, Aaron T. Ohta

* IEEE 13th International Conference on Nano/Molecular Medicine & Engineering (NANOMED), Gwangju, Korea (South), 2019, pp. 214-219 

  Access Paper or Ask Questions

Image Segmentation of Zona-Ablated Human Blastocysts


Aug 19, 2020
Md Yousuf Harun, M Arifur Rahman, Joshua Mellinger, Willy Chang, Thomas Huang, Brienne Walker, Kristen Hori, Aaron T. Ohta

* IEEE 13th International Conference on Nano/Molecular Medicine & Engineering (NANOMED), Gwangju, Korea (South), 2019, pp. 208-213 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

BigNAS: Scaling Up Neural Architecture Search with Big Single-Stage Models


Mar 24, 2020
Jiahui Yu, Pengchong Jin, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Thomas Huang, Xiaodan Song, Ruoming Pang, Quoc Le

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation


Mar 10, 2020
Hanchao Yu, Shanhui Sun, Haichao Yu, Xiao Chen, Honghui Shi, Thomas Huang, Terrence Chen

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FLNet: Landmark Driven Fetching and Learning Network for Faithful Talking Facial Animation Synthesis


Nov 21, 2019
Kuangxiao Gu, Yuqian Zhou, Thomas Huang

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SkyNet: a Hardware-Efficient Method for Object Detection and Tracking on Embedded Systems


Sep 20, 2019
Xiaofan Zhang, Haoming Lu, Cong Hao, Jiachen Li, Bowen Cheng, Yuhong Li, Kyle Rupnow, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Honghui Shi, Wen-mei Hwu, Deming Chen


  Access Paper or Ask Questions

SPGNet: Semantic Prediction Guidance for Scene Parsing


Aug 26, 2019
Bowen Cheng, Liang-Chieh Chen, Yunchao Wei, Yukun Zhu, Zilong Huang, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Wen-Mei Hwu, Honghui Shi

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SkyNet: A Champion Model for DAC-SDC on Low Power Object Detection


Jul 09, 2019
Xiaofan Zhang, Cong Hao, Haoming Lu, Jiachen Li, Yuhong Li, Yuchen Fan, Kyle Rupnow, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Honghui Shi, Wen-mei Hwu, Deming Chen


  Access Paper or Ask Questions

High Frequency Residual Learning for Multi-Scale Image Classification


May 07, 2019
Bowen Cheng, Rong Xiao, Jianfeng Wang, Thomas Huang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Instance-level Image-to-Image Translation


May 05, 2019
Zhiqiang Shen, Mingyang Huang, Jianping Shi, Xiangyang Xue, Thomas Huang

* Accepted to CVPR 2019. Project page: http://zhiqiangshen.com/projects/INIT/index.html 

  Access Paper or Ask Questions

When AWGN-based Denoiser Meets Real Noises


Apr 06, 2019
Yuqian Zhou, Jianbo Jiao, Haibin Huang, Yang Wang, Jue Wang, Honghui Shi, Thomas Huang

* 10 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Network Slimming by Slimmable Networks: Towards One-Shot Architecture Search for Channel Numbers


Mar 27, 2019
Jiahui Yu, Thomas Huang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Universally Slimmable Networks and Improved Training Techniques


Mar 12, 2019
Jiahui Yu, Thomas Huang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Slimmable Neural Networks


Dec 21, 2018
Jiahui Yu, Linjie Yang, Ning Xu, Jianchao Yang, Thomas Huang

* Accepted in ICLR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

One Shot Domain Adaptation for Person Re-Identification


Nov 26, 2018
Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Jiwei Li, Xi Zhou, Honghui Shi, Thomas Huang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

STA: Spatial-Temporal Attention for Large-Scale Video-based Person Re-Identification


Nov 09, 2018
Yang Fu, Xiaoyang Wang, Yunchao Wei, Thomas Huang

* Accepted as a conference paper at AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Scene Parsing with Point-based Distance Metric Learning


Nov 06, 2018
Rui Qian, Yunchao Wei, Honghui Shi, Jiachen Li, Jiaying Liu, Thomas Huang

* AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

SG-One: Similarity Guidance Network for One-Shot Semantic Segmentation


Oct 26, 2018
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions

Horizontal Pyramid Matching for Person Re-identification


Sep 20, 2018
Yang Fu, Yunchao Wei, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Gao Huang, Xinchao Wang, Zhiqiang Yao, Thomas Huang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Devil in the Details: Towards Accurate Single and Multiple Human Parsing


Sep 17, 2018
Ting Liu, Tao Ruan, Zilong Huang, Yunchao Wei, Shikui Wei, Yao Zhao, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions

YouTube-VOS: A Large-Scale Video Object Segmentation Benchmark


Sep 06, 2018
Ning Xu, Linjie Yang, Yuchen Fan, Dingcheng Yue, Yuchen Liang, Jianchao Yang, Thomas Huang

* Dataset Report. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1809.00461 

  Access Paper or Ask Questions

YouTube-VOS: Sequence-to-Sequence Video Object Segmentation


Sep 03, 2018
Ning Xu, Linjie Yang, Yuchen Fan, Jianchao Yang, Dingcheng Yue, Yuchen Liang, Brian Price, Scott Cohen, Thomas Huang

* ECCV 2018 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hierarchical Semantic Image Manipulation through Structured Representations


Aug 28, 2018
Seunghoon Hong, Xinchen Yan, Thomas Huang, Honglak Lee


  Access Paper or Ask Questions

Wide Activation for Efficient and Accurate Image Super-Resolution


Aug 27, 2018
Jiahui Yu, Yuchen Fan, Jianchao Yang, Ning Xu, Zhaowen Wang, Xinchao Wang, Thomas Huang

* tech report and factsheet 

  Access Paper or Ask Questions

Self-produced Guidance for Weakly-supervised Object Localization


Aug 05, 2018
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Guoliang Kang, Yi Yang, Thomas Huang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN


Jul 14, 2018
Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Thomas Huang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

TS2C: Tight Box Mining with Surrounding Segmentation Context for Weakly Supervised Object Detection


Jul 13, 2018
Yunchao Wei, Zhiqiang Shen, Bowen Cheng, Honghui Shi, Jinjun Xiong, Jiashi Feng, Thomas Huang

* ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

Survey of Face Detection on Low-quality Images


Apr 19, 2018
Yuqian Zhou, Ding Liu, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions