Alert button
Picture for Tengyu Liu

Tengyu Liu

Alert button

Ag2Manip: Learning Novel Manipulation Skills with Agent-Agnostic Visual and Action Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Puhao Li, Tengyu Liu, Yuyang Li, Muzhi Han, Haoran Geng, Shu Wang, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Siyuan Huang

Viaarxiv icon

Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zan Wang, Yixin Chen, Baoxiong Jia, Puhao Li, Jinlu Zhang, Jingze Zhang, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Siyuan Huang

Figure 1 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Figure 2 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Figure 3 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Figure 4 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Viaarxiv icon

AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Jieming Cui, Tengyu Liu, Nian Liu, Yaodong Yang, Yixin Zhu, Siyuan Huang

Figure 1 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 2 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 3 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 4 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Viaarxiv icon

Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Nan Jiang, Zhiyuan Zhang, Hongjie Li, Xiaoxuan Ma, Zan Wang, Yixin Chen, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Siyuan Huang

Figure 1 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Figure 2 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Figure 3 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Figure 4 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Viaarxiv icon

SceneVerse: Scaling 3D Vision-Language Learning for Grounded Scene Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Baoxiong Jia, Yixin Chen, Huangyue Yu, Yan Wang, Xuesong Niu, Tengyu Liu, Qing Li, Siyuan Huang

Viaarxiv icon

Feedback RoI Features Improve Aerial Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Botao Ren, Botian Xu, Tengyu Liu, Jingyi Wang, Zhidong Deng

Figure 1 for Feedback RoI Features Improve Aerial Object Detection
Figure 2 for Feedback RoI Features Improve Aerial Object Detection
Figure 3 for Feedback RoI Features Improve Aerial Object Detection
Figure 4 for Feedback RoI Features Improve Aerial Object Detection
Viaarxiv icon

Grasp Multiple Objects with One Hand

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Yuyang Li, Bo Liu, Yiran Geng, Puhao Li, Yaodong Yang, Yixin Zhu, Tengyu Liu, Siyuan Huang

Viaarxiv icon

UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2023
Yinzhen Xu, Weikang Wan, Jialiang Zhang, Haoran Liu, Zikang Shan, Hao Shen, Ruicheng Wang, Haoran Geng, Yijia Weng, Jiayi Chen, Tengyu Liu, Li Yi, He Wang

Figure 1 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Figure 2 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Figure 3 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Figure 4 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Viaarxiv icon

Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2023
Siyuan Huang, Zan Wang, Puhao Li, Baoxiong Jia, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Song-Chun Zhu

Figure 1 for Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes
Figure 2 for Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes
Figure 3 for Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes
Figure 4 for Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes
Viaarxiv icon

CHAIRS: Towards Full-Body Articulated Human-Object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Nan Jiang, Tengyu Liu, Zhexuan Cao, Jieming Cui, Yixin Chen, He Wang, Yixin Zhu, Siyuan Huang

Figure 1 for CHAIRS: Towards Full-Body Articulated Human-Object Interaction
Figure 2 for CHAIRS: Towards Full-Body Articulated Human-Object Interaction
Figure 3 for CHAIRS: Towards Full-Body Articulated Human-Object Interaction
Figure 4 for CHAIRS: Towards Full-Body Articulated Human-Object Interaction
Viaarxiv icon