Alert button
Picture for Yixin Zhu

Yixin Zhu

Alert button

PhyRecon: Physically Plausible Neural Scene Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2024
Junfeng Ni, Yixin Chen, Bohan Jing, Nan Jiang, Bin Wang, Bo Dai, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Siyuan Huang

Viaarxiv icon

Ag2Manip: Learning Novel Manipulation Skills with Agent-Agnostic Visual and Action Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Puhao Li, Tengyu Liu, Yuyang Li, Muzhi Han, Haoran Geng, Shu Wang, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Siyuan Huang

Viaarxiv icon

PreAfford: Universal Affordance-Based Pre-Grasping for Diverse Objects and Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Kairui Ding, Boyuan Chen, Ruihai Wu, Yuyang Li, Zongzheng Zhang, Huan-ang Gao, Siqi Li, Yixin Zhu, Guyue Zhou, Hao Dong, Hao Zhao

Viaarxiv icon

Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zan Wang, Yixin Chen, Baoxiong Jia, Puhao Li, Jinlu Zhang, Jingze Zhang, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Siyuan Huang

Figure 1 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Figure 2 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Figure 3 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Figure 4 for Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance
Viaarxiv icon

AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Jieming Cui, Tengyu Liu, Nian Liu, Yaodong Yang, Yixin Zhu, Siyuan Huang

Figure 1 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 2 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 3 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 4 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Viaarxiv icon

UniDexFPM: Universal Dexterous Functional Pre-grasp Manipulation Via Diffusion Policy

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Tianhao Wu, Yunchong Gan, Mingdong Wu, Jingbo Cheng, Yaodong Yang, Yixin Zhu, Hao Dong

Figure 1 for UniDexFPM: Universal Dexterous Functional Pre-grasp Manipulation Via Diffusion Policy
Figure 2 for UniDexFPM: Universal Dexterous Functional Pre-grasp Manipulation Via Diffusion Policy
Figure 3 for UniDexFPM: Universal Dexterous Functional Pre-grasp Manipulation Via Diffusion Policy
Figure 4 for UniDexFPM: Universal Dexterous Functional Pre-grasp Manipulation Via Diffusion Policy
Viaarxiv icon

Zero-Shot Image Feature Consensus with Deep Functional Maps

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Xinle Cheng, Congyue Deng, Adam Harley, Yixin Zhu, Leonidas Guibas

Figure 1 for Zero-Shot Image Feature Consensus with Deep Functional Maps
Figure 2 for Zero-Shot Image Feature Consensus with Deep Functional Maps
Figure 3 for Zero-Shot Image Feature Consensus with Deep Functional Maps
Figure 4 for Zero-Shot Image Feature Consensus with Deep Functional Maps
Viaarxiv icon

Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Nan Jiang, Zhiyuan Zhang, Hongjie Li, Xiaoxuan Ma, Zan Wang, Yixin Chen, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Siyuan Huang

Figure 1 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Figure 2 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Figure 3 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Figure 4 for Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling
Viaarxiv icon

Tac-Man: Tactile-Informed Prior-Free Manipulation of Articulated Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Zihang Zhao, Yuyang Li, Wanlin Li, Zhenghao Qi, Lecheng Ruan, Yixin Zhu, Kaspar Althoefer

Figure 1 for Tac-Man: Tactile-Informed Prior-Free Manipulation of Articulated Objects
Figure 2 for Tac-Man: Tactile-Informed Prior-Free Manipulation of Articulated Objects
Figure 3 for Tac-Man: Tactile-Informed Prior-Free Manipulation of Articulated Objects
Figure 4 for Tac-Man: Tactile-Informed Prior-Free Manipulation of Articulated Objects
Viaarxiv icon

I-PHYRE: Interactive Physical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Shiqian Li, Kewen Wu, Chi Zhang, Yixin Zhu

Viaarxiv icon