Alert button
Picture for Tao Ji

Tao Ji

Alert button

Length Generalization of Causal Transformers without Position Encoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Jie Wang, Tao Ji, Yuanbin Wu, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaoling Wang

Viaarxiv icon

LongHeads: Multi-Head Attention is Secretly a Long Context Processor

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Yi Lu, Xin Zhou, Wei He, Jun Zhao, Tao Ji, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

StepCoder: Improve Code Generation with Reinforcement Learning from Compiler Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shihan Dou, Yan Liu, Haoxiang Jia, Limao Xiong, Enyu Zhou, Wei Shen, Junjie Shan, Caishuang Huang, Xiao Wang, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Tao Ji, Rui Zheng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Tao Gui

Viaarxiv icon

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part II: Reward Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Binghai Wang, Rui Zheng, Lu Chen, Yan Liu, Shihan Dou, Caishuang Huang, Wei Shen, Senjie Jin, Enyu Zhou, Chenyu Shi, Songyang Gao, Nuo Xu, Yuhao Zhou, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Jun Zhao, Xiao Wang, Tao Ji, Hang Yan, Lixing Shen, Zhan Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

FOSS: A Self-Learned Doctor for Query Optimizer

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Kai Zhong, Luming Sun, Tao Ji, Cuiping Li, Hong Chen

Viaarxiv icon

Evaluator for Emotionally Consistent Chatbots

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2021
Chenxiao Liu, Guanzhi Deng, Tao Ji, Difei Tang, Silai Zheng

Figure 1 for Evaluator for Emotionally Consistent Chatbots
Figure 2 for Evaluator for Emotionally Consistent Chatbots
Figure 3 for Evaluator for Emotionally Consistent Chatbots
Figure 4 for Evaluator for Emotionally Consistent Chatbots
Viaarxiv icon

Generating CCG Categories

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2021
Yufang Liu, Tao Ji, Yuanbin Wu, Man Lan

Figure 1 for Generating CCG Categories
Figure 2 for Generating CCG Categories
Figure 3 for Generating CCG Categories
Figure 4 for Generating CCG Categories
Viaarxiv icon