Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuyang Sun

Learning to Sample the Most Useful Training Patches from Images


Nov 24, 2020
Shuyang Sun, Liang Chen, Gregory Slabaugh, Philip Torr


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Hierarchy in Relation Labels for Scene Graph Generation


Sep 12, 2020
Yi Zhou, Shuyang Sun, Chao Zhang, Yikang Li, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking


Sep 09, 2019
Wenwei Zhang, Hui Zhou, Shuyang Sun, Zhe Wang, Jianping Shi, Chen Change Loy

* To appear in ICCV 2019. Code and models are available at https://github.com/ZwwWayne/mmMOT 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation


Jan 22, 2019
Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report. Winning entry of COCO 2018 Challenge (object detection task) 

  Access Paper or Ask Questions

FishNet: A Versatile Backbone for Image, Region, and Pixel Level Prediction


Jan 11, 2019
Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang

* NeurIPS 2018. Code available at https://github.com/kevin-ssy/FishNet 

  Access Paper or Ask Questions

Optical Flow Guided Feature: A Fast and Robust Motion Representation for Video Action Recognition


Jul 07, 2018
Shuyang Sun, Zhanghui Kuang, Wanli Ouyang, Lu Sheng, Wei Zhang

* CVPR 2018. code available at https://github.com/kevin-ssy/Optical-Flow-Guided-Feature 

  Access Paper or Ask Questions