Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Longyin Wen

Towards Real-World Prohibited Item Detection: A Large-Scale X-ray Benchmark


Aug 16, 2021
Boying Wang, Libo Zhang, Longyin Wen, Xianglong Liu, Yanjun Wu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Generic Event Boundary Detection Challenge at CVPR 2021 Technical Report: Cascaded Temporal Attention Network (CASTANET)


Jul 01, 2021
Dexiang Hong, Congcong Li, Longyin Wen, Xinyao Wang, Libo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Detection, Tracking, and Counting Meets Drones in Crowds: A Benchmark


May 06, 2021
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu

* Accpted to CVPR 2021. Dataset and codes can be found in https://github.com/VisDrone/DroneCrowd. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.01811 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Pig Counting in Crowds with Keypoints Tracking and Spatial-aware Temporal Response Filtering


May 27, 2020
Guang Chen, Shiwen Shen, Longyin Wen, Si Luo, Liefeng Bo

* IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation


Mar 29, 2020
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Object Detection in Retail Stores


Mar 18, 2020
Yuanqiang Cai, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Weiqiang Wang, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Drone based Single Object Tracking with Agent Sharing Network


Mar 16, 2020
Pengfei Zhu, Jiayu Zheng, Dawei Du, Longyin Wen, Yiming Sun, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

Drone Based RGBT Vehicle Detection and Counting: A Challenge


Mar 05, 2020
Pengfei Zhu, Yiming Sun, Longyin Wen, Yu Feng, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

SiamMan: Siamese Motion-aware Network for Visual Tracking


Jan 18, 2020
Wenzhang Zhou, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Tiejian Luo, Yanjun Wu


  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: Past, Present and Future


Jan 16, 2020
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Qinghua Hu, Haibin Ling

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.07437 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Neural Tree for Human Parsing


Dec 20, 2019
Ruyi Ji, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Yanjun Wu, Chen Zhao, Feiyue Huang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Drone-based Joint Density Map Estimation, Localization and Tracking with Space-Time Multi-Scale Attention Network


Dec 04, 2019
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Attention Convolutional Binary Neural Tree for Fine-Grained Visual Categorization


Sep 25, 2019
Ruyi Ji, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Ynajun Wu, Chen Zhao, Xianglong Liu, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Guided Attention Network for Object Detection and Counting on Drones


Sep 25, 2019
Yuanqiang Cai, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Weiqiang Wang, Yanjun Wu, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Deep Subspace Clustering Networks


Aug 06, 2019
Pengfei Zhu, Binyuan Hui, Changqing Zhang, Dawei Du, Longyin Wen, Qinghua Hu

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

ChaLearn Looking at People: IsoGD and ConGD Large-scale RGB-D Gesture Recognition


Jul 29, 2019
Jun Wan, Chi Lin, Longyin Wen, Yunan Li, Qiguang Miao, Sergio Escalera, Gholamreza Anbarjafari, Isabelle Guyon, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 14 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Data Priming Network for Automatic Check-Out


Apr 10, 2019
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Qi Tian, Longyin Wen, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal CNN for Video Object Segmentation


Apr 04, 2019
Kai Xu, Longyin Wen, Guorong Li, Liefeng Bo, Qingming Huang

* 10 pages, 3 figures, 6 tables, CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Non-Uniform Hypergraph for Multi-Object Tracking


Dec 10, 2018
Longyin Wen, Dawei Du, Shengkun Li, Xiao Bian, Siwei Lyu

* 11 pages, 4 figures, accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Evolvement Constrained Adversarial Learning for Video Style Transfer


Nov 06, 2018
Wenbo Li, Longyin Wen, Xiao Bian, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

ScratchDet:Exploring to Train Single-Shot Object Detectors from Scratch


Oct 19, 2018
Rui Zhu, Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Longyin Wen, Hailin Shi, Liefeng Bo, Tao Mei

* 14 pages, 9 figures, submitted to AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Occlusion-aware R-CNN: Detecting Pedestrians in a Crowd


Jul 23, 2018
Shifeng Zhang, Longyin Wen, Xiao Bian, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: A Challenge


Apr 23, 2018
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Shot Refinement Neural Network for Object Detection


Jan 03, 2018
Shifeng Zhang, Longyin Wen, Xiao Bian, Zhen Lei, Stan Z. Li

* 14 pages, 7 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Contrast Enhancement Estimation for Digital Image Forensics


Jun 13, 2017
Longyin Wen, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

UA-DETRAC: A New Benchmark and Protocol for Multi-Object Detection and Tracking


Sep 04, 2016
Longyin Wen, Dawei Du, Zhaowei Cai, Zhen Lei, Ming-Ching Chang, Honggang Qi, Jongwoo Lim, Ming-Hsuan Yang, Siwei Lyu

* 18 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Geometric Hypergraph Learning for Visual Tracking


Mar 18, 2016
Dawei Du, Honggang Qi, Longyin Wen, Qi Tian, Qingming Huang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions