Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Yang

Heterogeneous Multi-player Multi-armed Bandits: Closing the Gap and Generalization


Oct 29, 2021
Chengshuai Shi, Wei Xiong, Cong Shen, Jing Yang

* Accepted to NeurIPS 2021, camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Linear Contextual Bandits


Oct 27, 2021
Ruiquan Huang, Weiqiang Wu, Jing Yang, Cong Shen


  Access Paper or Ask Questions

Explainable Fact-checking through Question Answering


Oct 11, 2021
Jing Yang, Didier Vega-Oliveros, Taís Seibt, Anderson Rocha

* 5 pages, 3 figures, 2 tables. Submitted to the 2022 International Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP) 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Fact-checking with Human-in-the-Loop


Sep 22, 2021
Jing Yang, Didier Vega-Oliveros, Tais Seibt, Anderson Rocha

* Accepted in IEEE International Workshop on Information Forensics and Security - WIFS 2021, Montpellier, France 

  Access Paper or Ask Questions

Timely Status Updating Over Erasure Channels Using an Energy Harvesting Sensor: Single and Multiple Sources


Sep 14, 2021
Ahmed Arafa, Jing Yang, Sennur Ulukus, H. Vincent Poor

* Accepted for publication in the IEEE Transactions on Green Communications and Networking (TGCN). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1811.04912 

  Access Paper or Ask Questions

Deep-learning-based Hyperspectral imaging through a RGB camera


Jul 12, 2021
Xinyu Gao, Tianlang Wang, Jing Yang, Jinchao Tao, Yanqing Qiu, Yanlong Meng, Banging Mao, Pengwei Zhou, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

Region-Aware Network: Model Human's Top-Down Visual Perception Mechanism for Crowd Counting


Jun 23, 2021
Yuehai Chen, Jing Yang, Dong Zhang, Kun Zhang, Badong Chen, Shaoyi Du


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Spectrally Constrained Transceiver Design against Signal-Dependent Interference


May 10, 2021
Jing Yang, Augusto Aubry, Antonio De Maio, Xianxiang Yu, Guolong Cui

* Submitted to IEEE Transactions on Signal Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Document Layout Analysis via Dynamic Residual Feature Fusion


Apr 07, 2021
Xingjiao Wu, Ziling Hu, Xiangcheng Du, Jing Yang, Liang He

* IEEE ICME 2021 
* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training strategies and datasets for facial representation learning


Mar 30, 2021
Adrian Bulat, Shiyang Cheng, Jing Yang, Andrew Garbett, Enrique Sanchez, Georgios Tzimiropoulos


  Access Paper or Ask Questions

Robust Kalman filter-based dynamic state estimation of natural gas pipeline networks


Feb 26, 2021
Liang Chen, Peng Jin, Jing Yang, Yang Li, Yi Song

* Accepted by Mathematical Problems in Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Multi-armed Bandits with Personalization


Feb 25, 2021
Chengshuai Shi, Cong Shen, Jing Yang

* Accepted to AISTATS 2021, oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Confocal super-resolution microscopy based on a spatial mode sorter


Jan 11, 2021
Katherine Bearne, Yiyu Zhou, Boris Braverman, Jing Yang, S. A. Wadood, Andrew N. Jordan, A. N. Vamivakas, Zhimin Shi, Robert W. Boyd


  Access Paper or Ask Questions

OrgMining 2.0: A Novel Framework for Organizational Model Mining from Event Logs


Nov 26, 2020
Jing Yang, Chun Ouyang, Wil M. P. van der Aalst, Arthur H. M. ter Hofstede, Yang Yu

* Manuscript initially submitted for review on 13/5/2020 with 38 pages, 10 figures, 11 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DARE: AI-based Diver Action Recognition System using Multi-Channel CNNs for AUV Supervision


Nov 16, 2020
Jing Yang, James P. Wilson, Shalabh Gupta


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive 3D Face Reconstruction from a Single Image


Jul 08, 2020
Kun Li, Jing Yang, Nianhong Jiao, Jinsong Zhang, Yu-Kun Lai


  Access Paper or Ask Questions

Training Binary Neural Networks with Real-to-Binary Convolutions


Mar 25, 2020
Brais Martinez, Jing Yang, Adrian Bulat, Georgios Tzimiropoulos

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge distillation via adaptive instance normalization


Mar 09, 2020
Jing Yang, Brais Martinez, Adrian Bulat, Georgios Tzimiropoulos


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Linear Contextual Bandits with Diverse Contexts


Mar 05, 2020
Weiqiang Wu, Jing Yang, Cong Shen

* Accepted to AISTATS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Multi-player Multi-armed Bandits with No Collision Information


Feb 29, 2020
Chengshuai Shi, Wei Xiong, Cong Shen, Jing Yang

* 17 pages, 11 figures. Accepted to AISTATS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Real-Time Deep Network for Crowd Counting


Feb 16, 2020
Xiaowen Shi, Xin Li, Caili Wu, Shuchen Kong, Jing Yang, Liang He

* IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Detail-Preserving Networks for Super-Resolution of Document Images


Nov 25, 2019
Zhichao Fu, Yu Kong, Yingbin Zheng, Hao Ye, Wenxin Hu, Jing Yang, Liang He


  Access Paper or Ask Questions

Meta-neural-network for Realtime and Passive Deep-learning-based Object Recognition


Sep 16, 2019
Jingkai Weng, Yujiang Ding, Chengbo Hu, Xue-feng Zhu, Bin Liang, Jing Yang, Jianchun Cheng

* 17 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Edge-Aware Deep Image Deblurring


Jul 04, 2019
Zhichao Fu, Yingbin Zheng, Hao Ye, Yu Kong, Jing Yang, Liang He


  Access Paper or Ask Questions

Video Crowd Counting via Dynamic Temporal Modeling


Jul 04, 2019
Xingjiao Wu, Baohan Xu, Yingbin Zheng, Hao Ye, Jing Yang, Liang He

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Online Learning with Diverse User Preferences


Feb 04, 2019
Chao Gan, Jing Yang, Ruida Zhou, Cong Shen

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Scenario Discovery for Crowd Counting


Dec 06, 2018
Xingjiao Wu, Yingbin Zheng, Hao Ye, Wenxin Hu, Jing Yang, Liang He


  Access Paper or Ask Questions

Runtime Analysis for Self-adaptive Mutation Rates


Nov 30, 2018
Benjamin Doerr, Carsten Witt, Jing Yang


  Access Paper or Ask Questions