Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bolun Zheng

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Demoireing with Learnable Bandpass Filters


Apr 01, 2020
Bolun Zheng, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis

* Accepted by CVPR2020. Code is available at https://github.com/zhenngbolun/Learnbale_Bandpass_Filter 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


Nov 08, 2019
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Bolun Zheng, Xin Ye, Xiang Tian, Yaowu Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Ming Hong, Wenying Lin, Wenjin Yang, Yanyun Qu, Hong-Kyu Shin, Joon-Yeon Kim, Sung-Jea Ko, Hang Dong, Yu Guo, Jie Wang, Xuan Ding, Zongyan Han, Sourya Dipta Das, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A. N. Rajagopalan

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.02498 

  Access Paper or Ask Questions

Implicit Dual-domain Convolutional Network for Robust Color Image Compression Artifact Reduction


Oct 18, 2018
Bolun Zheng, Yaowu Chen, Xiang Tian, Fan Zhou, Xuesong Liu


  Access Paper or Ask Questions

S-Net: A Scalable Convolutional Neural Network for JPEG Compression Artifact Reduction


Oct 18, 2018
Bolun Zheng, Rui Sun, Xiang Tian, Yaowu Chen

* accepted by Journal of Electronic Imaging 

  Access Paper or Ask Questions