Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Controllable and Lossless Non-Autoregressive End-to-End Text-to-Speech


Jul 13, 2022
Zhengxi Liu, Qiao Tian, Chenxu Hu, Xudong Liu, Menglin Wu, Yuping Wang, Hang Zhao, Yuxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VoiceFixer: A Unified Framework for High-Fidelity Speech Restoration


Apr 17, 2022
Haohe Liu, Xubo Liu, Qiuqiang Kong, Qiao Tian, Yan Zhao, DeLiang Wang, Chuanzeng Huang, Yuxuan Wang

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NeuFA: Neural Network Based End-to-End Forced Alignment with Bidirectional Attention Mechanism


Mar 31, 2022
Jingbei Li, Yi Meng, Zhiyong Wu, Helen Meng, Qiao Tian, Yuping Wang, Yuxuan Wang

* Accepted by ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Vocoder is All You Need for Speech Super-resolution


Mar 28, 2022
Haohe Liu, Woosung Choi, Xubo Liu, Qiuqiang Kong, Qiao Tian, DeLiang Wang

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Dubber: Dubbing for Silent Videos According to Scripts


Oct 15, 2021
Chenxu Hu, Qiao Tian, Tingle Li, Yuping Wang, Yuxuan Wang, Hang Zhao

* Accepted by NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cloning one's voice using very limited data in the wild


Oct 08, 2021
Dongyang Dai, Yuanzhe Chen, Li Chen, Ming Tu, Lu Liu, Rui Xia, Qiao Tian, Yuping Wang, Yuxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VoiceFixer: Toward General Speech Restoration with Neural Vocoder


Oct 05, 2021
Haohe Liu, Qiuqiang Kong, Qiao Tian, Yan Zhao, DeLiang Wang, Chuanzeng Huang, Yuxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VoiceFixer: Toward General Speech Restoration With Neural Vocoder


Sep 28, 2021
Haohe Liu, Qiuqiang Kong, Qiao Tian, Yan Zhao, DeLiang Wang, Chuanzeng Huang, Yuxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AdaDurIAN: Few-shot Adaptation for Neural Text-to-Speech with DurIAN


May 12, 2020
Zewang Zhang, Qiao Tian, Heng Lu, Ling-Hui Chen, Shan Liu

* Submitted to InterSpeech 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email