Alert button
Picture for Ludan Ruan

Ludan Ruan

Alert button

Renmin University of China

UniVG: Towards UNIfied-modal Video Generation

Jan 17, 2024
Ludan Ruan, Lei Tian, Chuanwei Huang, Xu Zhang, Xinyan Xiao

Viaarxiv icon

Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing

Mar 12, 2023
Ludan Ruan, Anwen Hu, Yuqing Song, Liang Zhang, Sipeng Zheng, Qin Jin

Figure 1 for Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing
Figure 2 for Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing
Figure 3 for Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing
Figure 4 for Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing
Viaarxiv icon

TikTalk: A Multi-Modal Dialogue Dataset for Real-World Chitchat

Jan 14, 2023
Hongpeng Lin, Ludan Ruan, Wenke Xia, Peiyu Liu, Jingyuan Wen, Yixin Xu, Di Hu, Ruihua Song, Wayne Xin Zhao, Qin Jin, Zhiwu Lu

Figure 1 for TikTalk: A Multi-Modal Dialogue Dataset for Real-World Chitchat
Figure 2 for TikTalk: A Multi-Modal Dialogue Dataset for Real-World Chitchat
Figure 3 for TikTalk: A Multi-Modal Dialogue Dataset for Real-World Chitchat
Figure 4 for TikTalk: A Multi-Modal Dialogue Dataset for Real-World Chitchat
Viaarxiv icon

MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation

Dec 19, 2022
Ludan Ruan, Yiyang Ma, Huan Yang, Huiguo He, Bei Liu, Jianlong Fu, Nicholas Jing Yuan, Qin Jin, Baining Guo

Figure 1 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Figure 2 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Figure 3 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Figure 4 for MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
Viaarxiv icon

Survey: Transformer based Video-Language Pre-training

Sep 21, 2021
Ludan Ruan, Qin Jin

Figure 1 for Survey: Transformer based Video-Language Pre-training
Figure 2 for Survey: Transformer based Video-Language Pre-training
Figure 3 for Survey: Transformer based Video-Language Pre-training
Figure 4 for Survey: Transformer based Video-Language Pre-training
Viaarxiv icon

Team RUC_AIM3 Technical Report at ActivityNet 2021: Entities Object Localization

Jun 11, 2021
Ludan Ruan, Jieting Chen, Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin

Figure 1 for Team RUC_AIM3 Technical Report at ActivityNet 2021: Entities Object Localization
Figure 2 for Team RUC_AIM3 Technical Report at ActivityNet 2021: Entities Object Localization
Figure 3 for Team RUC_AIM3 Technical Report at ActivityNet 2021: Entities Object Localization
Figure 4 for Team RUC_AIM3 Technical Report at ActivityNet 2021: Entities Object Localization
Viaarxiv icon

YouMakeup VQA Challenge: Towards Fine-grained Action Understanding in Domain-Specific Videos

Apr 12, 2020
Shizhe Chen, Weiying Wang, Ludan Ruan, Linli Yao, Qin Jin

Figure 1 for YouMakeup VQA Challenge: Towards Fine-grained Action Understanding in Domain-Specific Videos
Figure 2 for YouMakeup VQA Challenge: Towards Fine-grained Action Understanding in Domain-Specific Videos
Figure 3 for YouMakeup VQA Challenge: Towards Fine-grained Action Understanding in Domain-Specific Videos
Figure 4 for YouMakeup VQA Challenge: Towards Fine-grained Action Understanding in Domain-Specific Videos
Viaarxiv icon