Alert button
Picture for Pengxu Wei

Pengxu Wei

Alert button

IDF-CR: Iterative Diffusion Process for Divide-and-Conquer Cloud Removal in Remote-sensing Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Meilin Wang, Yexing Song, Pengxu Wei, Xiaoyu Xian, Yukai Shi, Liang Lin

Figure 1 for IDF-CR: Iterative Diffusion Process for Divide-and-Conquer Cloud Removal in Remote-sensing Images
Figure 2 for IDF-CR: Iterative Diffusion Process for Divide-and-Conquer Cloud Removal in Remote-sensing Images
Figure 3 for IDF-CR: Iterative Diffusion Process for Divide-and-Conquer Cloud Removal in Remote-sensing Images
Figure 4 for IDF-CR: Iterative Diffusion Process for Divide-and-Conquer Cloud Removal in Remote-sensing Images
Viaarxiv icon

Image Restoration Through Generalized Ornstein-Uhlenbeck Bridge

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Conghan Yue, Zhengwei Peng, Junlong Ma, Shiyan Du, Pengxu Wei, Dongyu Zhang

Viaarxiv icon

Towards Real-World Burst Image Super-Resolution: Benchmark and Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Pengxu Wei, Yujing Sun, Xingbei Guo, Chang Liu, Jie Chen, Xiangyang Ji, Liang Lin

Figure 1 for Towards Real-World Burst Image Super-Resolution: Benchmark and Method
Figure 2 for Towards Real-World Burst Image Super-Resolution: Benchmark and Method
Figure 3 for Towards Real-World Burst Image Super-Resolution: Benchmark and Method
Figure 4 for Towards Real-World Burst Image Super-Resolution: Benchmark and Method
Viaarxiv icon

Identity-Preserving Talking Face Generation with Landmark and Appearance Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Weizhi Zhong, Chaowei Fang, Yinqi Cai, Pengxu Wei, Gangming Zhao, Liang Lin, Guanbin Li

Figure 1 for Identity-Preserving Talking Face Generation with Landmark and Appearance Priors
Figure 2 for Identity-Preserving Talking Face Generation with Landmark and Appearance Priors
Figure 3 for Identity-Preserving Talking Face Generation with Landmark and Appearance Priors
Figure 4 for Identity-Preserving Talking Face Generation with Landmark and Appearance Priors
Viaarxiv icon

Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2023
Yao Xiao, Ziyi Tang, Pengxu Wei, Cong Liu, Liang Lin

Figure 1 for Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-tuning
Figure 2 for Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-tuning
Figure 3 for Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-tuning
Figure 4 for Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-tuning
Viaarxiv icon

DQnet: Cross-Model Detail Querying for Camouflaged Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Wei Sun, Chengao Liu, Linyan Zhang, Yu Li, Pengxu Wei, Chang Liu, Jialing Zou, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

Figure 1 for DQnet: Cross-Model Detail Querying for Camouflaged Object Detection
Figure 2 for DQnet: Cross-Model Detail Querying for Camouflaged Object Detection
Figure 3 for DQnet: Cross-Model Detail Querying for Camouflaged Object Detection
Figure 4 for DQnet: Cross-Model Detail Querying for Camouflaged Object Detection
Viaarxiv icon

Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2022
Zesen Cheng, Pengchong Qiao, Kehan Li, Siheng Li, Pengxu Wei, Xiangyang Ji, Li Yuan, Chang Liu, Jie Chen

Figure 1 for Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

DreamArtist: Towards Controllable One-Shot Text-to-Image Generation via Contrastive Prompt-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Ziyi Dong, Pengxu Wei, Liang Lin

Figure 1 for DreamArtist: Towards Controllable One-Shot Text-to-Image Generation via Contrastive Prompt-Tuning
Figure 2 for DreamArtist: Towards Controllable One-Shot Text-to-Image Generation via Contrastive Prompt-Tuning
Figure 3 for DreamArtist: Towards Controllable One-Shot Text-to-Image Generation via Contrastive Prompt-Tuning
Figure 4 for DreamArtist: Towards Controllable One-Shot Text-to-Image Generation via Contrastive Prompt-Tuning
Viaarxiv icon

Robust Real-World Image Super-Resolution against Adversarial Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2022
Jiutao Yue, Haofeng Li, Pengxu Wei, Guanbin Li, Liang Lin

Figure 1 for Robust Real-World Image Super-Resolution against Adversarial Attacks
Figure 2 for Robust Real-World Image Super-Resolution against Adversarial Attacks
Figure 3 for Robust Real-World Image Super-Resolution against Adversarial Attacks
Figure 4 for Robust Real-World Image Super-Resolution against Adversarial Attacks
Viaarxiv icon

Adversarially-Aware Robust Object Detector

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2022
Ziyi Dong, Pengxu Wei, Liang Lin

Figure 1 for Adversarially-Aware Robust Object Detector
Figure 2 for Adversarially-Aware Robust Object Detector
Figure 3 for Adversarially-Aware Robust Object Detector
Figure 4 for Adversarially-Aware Robust Object Detector
Viaarxiv icon