Alert button
Picture for Yongsheng Gao

Yongsheng Gao

Alert button

A Language Model based Framework for New Concept Placement in Ontologies

Feb 27, 2024
Hang Dong, Jiaoyan Chen, Yuan He, Yongsheng Gao, Ian Horrocks

Viaarxiv icon

An Optimal Control Formulation of Tool Affordance Applied to Impact Tasks

Feb 09, 2024
Boyang Ti, Yongsheng Gao, Jie Zhao, Sylvain Calinon

Viaarxiv icon

Hy-Tracker: A Novel Framework for Enhancing Efficiency and Accuracy of Object Tracking in Hyperspectral Videos

Nov 30, 2023
Mohammad Aminul Islam, Wangzhi Xing, Jun Zhou, Yongsheng Gao, Kuldip K. Paliwal

Figure 1 for Hy-Tracker: A Novel Framework for Enhancing Efficiency and Accuracy of Object Tracking in Hyperspectral Videos
Figure 2 for Hy-Tracker: A Novel Framework for Enhancing Efficiency and Accuracy of Object Tracking in Hyperspectral Videos
Figure 3 for Hy-Tracker: A Novel Framework for Enhancing Efficiency and Accuracy of Object Tracking in Hyperspectral Videos
Figure 4 for Hy-Tracker: A Novel Framework for Enhancing Efficiency and Accuracy of Object Tracking in Hyperspectral Videos
Viaarxiv icon

Spectrum-guided Multi-granularity Referring Video Object Segmentation

Jul 25, 2023
Bo Miao, Mohammed Bennamoun, Yongsheng Gao, Ajmal Mian

Figure 1 for Spectrum-guided Multi-granularity Referring Video Object Segmentation
Figure 2 for Spectrum-guided Multi-granularity Referring Video Object Segmentation
Figure 3 for Spectrum-guided Multi-granularity Referring Video Object Segmentation
Figure 4 for Spectrum-guided Multi-granularity Referring Video Object Segmentation
Viaarxiv icon

Feature Activation Map: Visual Explanation of Deep Learning Models for Image Classification

Jul 11, 2023
Yi Liao, Yongsheng Gao, Weichuan Zhang

Figure 1 for Feature Activation Map: Visual Explanation of Deep Learning Models for Image Classification
Figure 2 for Feature Activation Map: Visual Explanation of Deep Learning Models for Image Classification
Figure 3 for Feature Activation Map: Visual Explanation of Deep Learning Models for Image Classification
Figure 4 for Feature Activation Map: Visual Explanation of Deep Learning Models for Image Classification
Viaarxiv icon

Region Aware Video Object Segmentation with Deep Motion Modeling

Jul 21, 2022
Bo Miao, Mohammed Bennamoun, Yongsheng Gao, Ajmal Mian

Figure 1 for Region Aware Video Object Segmentation with Deep Motion Modeling
Figure 2 for Region Aware Video Object Segmentation with Deep Motion Modeling
Figure 3 for Region Aware Video Object Segmentation with Deep Motion Modeling
Figure 4 for Region Aware Video Object Segmentation with Deep Motion Modeling
Viaarxiv icon

Imitation of Manipulation Skills Using Multiple Geometries

Mar 02, 2022
Boyang Ti, Yongsheng Gao, Jie Zhao, Sylvain Calinon

Figure 1 for Imitation of Manipulation Skills Using Multiple Geometries
Figure 2 for Imitation of Manipulation Skills Using Multiple Geometries
Figure 3 for Imitation of Manipulation Skills Using Multiple Geometries
Figure 4 for Imitation of Manipulation Skills Using Multiple Geometries
Viaarxiv icon

Distribution-aware Margin Calibration for Semantic Segmentation in Images

Dec 21, 2021
Litao Yu, Zhibin Li, Min Xu, Yongsheng Gao, Jiebo Luo, Jian Zhang

Figure 1 for Distribution-aware Margin Calibration for Semantic Segmentation in Images
Figure 2 for Distribution-aware Margin Calibration for Semantic Segmentation in Images
Figure 3 for Distribution-aware Margin Calibration for Semantic Segmentation in Images
Figure 4 for Distribution-aware Margin Calibration for Semantic Segmentation in Images
Viaarxiv icon

A Compositional Feature Embedding and Similarity Metric for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization

Oct 06, 2021
Yajie Sun, Miaohua Zhang, Xiaohan Yu, Yi Liao, Yongsheng Gao

Figure 1 for A Compositional Feature Embedding and Similarity Metric for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization
Figure 2 for A Compositional Feature Embedding and Similarity Metric for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization
Figure 3 for A Compositional Feature Embedding and Similarity Metric for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization
Figure 4 for A Compositional Feature Embedding and Similarity Metric for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization
Viaarxiv icon