Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Subjective Bias in Abstractive Summarization


Jun 18, 2021
Lei Li, Wei Liu, Marina Litvak, Natalia Vanetik, Jiacheng Pei, Yinan Liu, Siya Qi

Add code

* 10 pages, 7 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Medical Image Analysis on Left Atrial LGE MRI for Atrial Fibrillation Studies: A Review


Jun 18, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

Add code

* 23 pages 

   Access Paper or Ask Questions

AtrialGeneral: Domain Generalization for Left Atrial Segmentation of Multi-Center LGE MRIs


Jun 18, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

Add code

* 10 pages, 4 figures, MICCAI2021 

   Access Paper or Ask Questions

Learning to Disentangle GAN Fingerprint for Fake Image Attribution


Jun 16, 2021
Tianyun Yang, Juan Cao, Qiang Sheng, Lei Li, Jiaqi Ji, Xirong Li, Sheng Tang

Add code

* 10 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jun 15, 2021
Ningyu Zhang, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Luoqiu Li, Xin Xie, Hongbin Ye, Xin Shang, Kangping Yin, Chuanqi Tan, Jian Xu, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Huajun Chen, Buzhou Tang, Qingcai Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Language Tags Matter for Zero-Shot Neural Machine Translation


Jun 15, 2021
Liwei Wu, Shanbo Cheng, Mingxuan Wang, Lei Li

Add code

* 7 pages, 3 figures, Accepted by the Findings of ACL2021 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Option-Aware Hierarchical Imitation Learning


Jun 11, 2021
Mingxuan Jing, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Xiaojian Ma, Tao Kong, Chuang Gan, Lei Li

Add code

* accepted by ICML 2021 

   Access Paper or Ask Questions

UniKeyphrase: A Unified Extraction and Generation Framework for Keyphrase Prediction


Jun 09, 2021
Huanqin Wu, Wei Liu, Lei Li, Dan Nie, Tao Chen, Feng Zhang, Di Wang

Add code

* 11pages, 6 figures, 6 tables, to be published in ACL 2021 findings 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Many-to-many Multilingual Neural Machine Translation


Jun 09, 2021
Xiao Pan, Mingxuan Wang, Liwei Wu, Lei Li

Add code

* ACL2021 

   Access Paper or Ask Questions

<<
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
>>