Alert button
Picture for Zhen Guo

Zhen Guo

Alert button

API Pack: A Massive Multilingual Dataset for API Call Generation

Feb 16, 2024
Zhen Guo, Adriana Meza Soria, Wei Sun, Yikang Shen, Rameswar Panda

Viaarxiv icon

Diversity Measurement and Subset Selection for Instruction Tuning Datasets

Feb 04, 2024
Peiqi Wang, Yikang Shen, Zhen Guo, Matthew Stallone, Yoon Kim, Polina Golland, Rameswar Panda

Viaarxiv icon

AuthentiGPT: Detecting Machine-Generated Text via Black-Box Language Models Denoising

Nov 13, 2023
Zhen Guo, Shangdi Yu

Viaarxiv icon

Continuous Training and Fine-tuning for Domain-Specific Language Models in Medical Question Answering

Nov 01, 2023
Zhen Guo, Yining Hua

Viaarxiv icon

Dr. LLaMA: Improving Small Language Models on PubMedQA via Generative Data Augmentation

May 17, 2023
Zhen Guo, Peiqi Wang, Yanwei Wang, Shangdi Yu

Figure 1 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models on PubMedQA via Generative Data Augmentation
Figure 2 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models on PubMedQA via Generative Data Augmentation
Figure 3 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models on PubMedQA via Generative Data Augmentation
Figure 4 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models on PubMedQA via Generative Data Augmentation
Viaarxiv icon

Dr. LLaMA: Improving Small Language Models in Domain-Specific QA via Generative Data Augmentation

May 12, 2023
Zhen Guo, Peiqi Wang, Yanwei Wang, Shangdi Yu

Figure 1 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models in Domain-Specific QA via Generative Data Augmentation
Figure 2 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models in Domain-Specific QA via Generative Data Augmentation
Figure 3 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models in Domain-Specific QA via Generative Data Augmentation
Figure 4 for Dr. LLaMA: Improving Small Language Models in Domain-Specific QA via Generative Data Augmentation
Viaarxiv icon

Uncertainty-Aware Reward-based Deep Reinforcement Learning for Intent Analysis of Social Media Information

Feb 19, 2023
Zhen Guo, Qi Zhang, Xinwei An, Qisheng Zhang, Audun Jøsang, Lance M. Kaplan, Feng Chen, Dong H. Jeong, Jin-Hee Cho

Figure 1 for Uncertainty-Aware Reward-based Deep Reinforcement Learning for Intent Analysis of Social Media Information
Figure 2 for Uncertainty-Aware Reward-based Deep Reinforcement Learning for Intent Analysis of Social Media Information
Figure 3 for Uncertainty-Aware Reward-based Deep Reinforcement Learning for Intent Analysis of Social Media Information
Figure 4 for Uncertainty-Aware Reward-based Deep Reinforcement Learning for Intent Analysis of Social Media Information
Viaarxiv icon

PPO-UE: Proximal Policy Optimization via Uncertainty-Aware Exploration

Dec 13, 2022
Qisheng Zhang, Zhen Guo, Audun Jøsang, Lance M. Kaplan, Feng Chen, Dong H. Jeong, Jin-Hee Cho

Figure 1 for PPO-UE: Proximal Policy Optimization via Uncertainty-Aware Exploration
Figure 2 for PPO-UE: Proximal Policy Optimization via Uncertainty-Aware Exploration
Figure 3 for PPO-UE: Proximal Policy Optimization via Uncertainty-Aware Exploration
Figure 4 for PPO-UE: Proximal Policy Optimization via Uncertainty-Aware Exploration
Viaarxiv icon

Noise-resilient approach for deep tomographic imaging

Nov 22, 2022
Zhen Guo, Zhiguang Liu, Qihang Zhang, George Barbastathis, Michael E. Glinsky

Figure 1 for Noise-resilient approach for deep tomographic imaging
Viaarxiv icon

CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations

Oct 16, 2022
Chujie Zheng, Jinfeng Zhou, Yinhe Zheng, Libiao Peng, Zhen Guo, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Minlie Huang

Figure 1 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 2 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 3 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 4 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Viaarxiv icon