Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Group DETR: Fast DETR Training with Group-Wise One-to-Many Assignment


Aug 02, 2022
Qiang Chen, Xiaokang Chen, Jian Wang, Haocheng Feng, Junyu Han, Errui Ding, Gang Zeng, Jingdong Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UFO: Unified Feature Optimization


Jul 21, 2022
Teng Xi, Yifan Sun, Deli Yu, Bi Li, Nan Peng, Gang Zhang, Xinyu Zhang, Zhigang Wang, Jinwen Chen, Jian Wang, Lufei Liu, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

* Accepted in ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Singular Value Fine-tuning: Few-shot Segmentation requires Few-parameters Fine-tuning


Jun 13, 2022
Yanpeng Sun, Qiang Chen, Xiangyu He, Jian Wang, Haocheng Feng, Junyu Han, Errui Ding, Jian Cheng, Zechao Li, Jingdong Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MaskOCR: Text Recognition with Masked Encoder-Decoder Pretraining


Jun 01, 2022
Pengyuan Lyu, Chengquan Zhang, Shanshan Liu, Meina Qiao, Yangliu Xu, Liang Wu, Kun Yao, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-Shot Font Generation by Learning Fine-Grained Local Styles


May 23, 2022
Licheng Tang, Yiyang Cai, Jiaming Liu, Zhibin Hong, Mingming Gong, Minhu Fan, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-Shot Head Swapping in the Wild


Apr 27, 2022
Changyong Shu, Hemao Wu, Hang Zhou, Jiaming Liu, Zhibin Hong, Changxing Ding, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

* Accepted to CVPR 2022 as Oral. Demo videos and code are available at https://jmliu88.github.io/HeSer 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ViSTA: Vision and Scene Text Aggregation for Cross-Modal Retrieval


Mar 31, 2022
Mengjun Cheng, Yipeng Sun, Longchao Wang, Xiongwei Zhu, Kun Yao, Jie Chen, Guoli Song, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping


Jan 11, 2022
Zhiliang Xu, Zhibin Hong, Changxing Ding, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

StrucTexT: Structured Text Understanding with Multi-Modal Transformers


Aug 10, 2021
Yulin Li, Yuxi Qian, Yuchen Yu, Xiameng Qin, Chengquan Zhang, Yan Liu, Kun Yao, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* Accepted by ACM Multimedia 2021. 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>