Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junyu Han

MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping


Jan 11, 2022
Zhiliang Xu, Zhibin Hong, Changxing Ding, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

StrucTexT: Structured Text Understanding with Multi-Modal Transformers


Aug 10, 2021
Yulin Li, Yuxi Qian, Yuchen Yu, Xiameng Qin, Chengquan Zhang, Yan Liu, Kun Yao, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* Accepted by ACM Multimedia 2021. 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Class Queue for Large Scale Face Recognition In the Wild


May 24, 2021
Bi Li, Teng Xi, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Wenyu Liu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network


Apr 12, 2021
Pengfei Wang, Chengquan Zhang, Fei Qi, Shanshan Liu, Xiaoqiang Zhang, Pengyuan Lyu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Guangming Shi

* 10 pages, 8 figures, AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild


Feb 23, 2021
Zhiliang Xu, Xiyu Yu, Zhibin Hong, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Xiang Bai

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Real Image Super Resolution Via Heterogeneous Model using GP-NAS


Sep 02, 2020
Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding

* This is a manuscript related to our algorithm that won the ECCV AIM 2020 Real Image Super-Resolution Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Global Structure Consistency for Robust Object Tracking


Aug 26, 2020
Bi Li, Chengquan Zhang, Zhibin Hong, Xu Tang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Wenyu Liu

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Learning Generalized Spoof Cues for Face Anti-spoofing


May 08, 2020
Haocheng Feng, Zhibin Hong, Haixiao Yue, Yang Chen, Keyao Wang, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Scene Text Recognition with Semantic Reasoning Networks


Mar 27, 2020
Deli Yu, Xuan Li, Chengquan Zhang, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces


Dec 19, 2019
Yang Liu, Xu Tang, Xiang Wu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ACFNet: Attentional Class Feature Network for Semantic Segmentation


Oct 18, 2019
Fan Zhang, Yanqin Chen, Zhihang Li, Zhibin Hong, Jingtuo Liu, Feifei Ma, Junyu Han, Errui Ding

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

EATEN: Entity-aware Attention for Single Shot Visual Text Extraction


Sep 20, 2019
He guo, Xiameng Qin, Jiaming Liu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Chinese Street View Text: Large-scale Chinese Text Reading with Partially Supervised Learning


Sep 17, 2019
Yipeng Sun, Jiaming Liu, Wei Liu, Junyu Han, Errui Ding, Jingtuo Liu

* ICCV 2019 to appear 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2019 Competition on Large-scale Street View Text with Partial Labeling -- RRC-LSVT


Sep 17, 2019
Yipeng Sun, Zihan Ni, Chee-Kheng Chng, Yuliang Liu, Canjie Luo, Chun Chet Ng, Junyu Han, Errui Ding, Jingtuo Liu, Dimosthenis Karatzas, Chee Seng Chan, Lianwen Jin

* ICDAR 2019 Robust Reading Challenge in IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR) 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR2019 Robust Reading Challenge on Arbitrary-Shaped Text (RRC-ArT)


Sep 16, 2019
Chee-Kheng Chng, Yuliang Liu, Yipeng Sun, Chun Chet Ng, Canjie Luo, Zihan Ni, ChuanMing Fang, Shuaitao Zhang, Junyu Han, Errui Ding, Jingtuo Liu, Dimosthenis Karatzas, Chee Seng Chan, Lianwen Jin

* Technical report of ICDAR2019 Robust Reading Challenge on Arbitrary-Shaped Text (RRC-ArT) Competition 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-end Video Text Detector with Online Tracking


Aug 20, 2019
Hongyuan Yu, Chengquan Zhang, Xuan Li, Junyu Han, Errui Ding, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Single-Shot Arbitrarily-Shaped Text Detector based on Context Attended Multi-Task Learning


Aug 15, 2019
Pengfei Wang, Chengquan Zhang, Fei Qi, Zuming Huang, Mengyi En, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Guangming Shi

* In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM '19), October 21-25, 2019, Nice, France 
* 9 pages, 6 figures, 7 tables, To appear in ACM Multimedia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Editing Text in the Wild


Aug 08, 2019
Liang Wu, Chengquan Zhang, Jiaming Liu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Xiang Bai

* accepted by ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Look More Than Once: An Accurate Detector for Text of Arbitrary Shapes


Apr 13, 2019
Chengquan Zhang, Borong Liang, Zuming Huang, Mengyi En, Junyu Han, Errui Ding, Xinghao Ding

* Accepted by CVPR19 

  Access Paper or Ask Questions

PyramidBox++: High Performance Detector for Finding Tiny Face


Mar 31, 2019
Zhihang Li, Xu Tang, Junyu Han, Jingtuo Liu, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Text in the Wild with Deep Character Embedding Network


Jan 02, 2019
Jiaming Liu, Chengquan Zhang, Yipeng Sun, Junyu Han, Errui Ding

* Asian Conference on Computer Vision 2018 

  Access Paper or Ask Questions

TextNet: Irregular Text Reading from Images with an End-to-End Trainable Network


Dec 24, 2018
Yipeng Sun, Chengquan Zhang, Zuming Huang, Jiaming Liu, Junyu Han, Errui Ding

* Asian conference on computer vision, 2018, oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

WordSup: Exploiting Word Annotations for Character based Text Detection


Aug 22, 2017
Han Hu, Chengquan Zhang, Yuxuan Luo, Yuzhuo Wang, Junyu Han, Errui Ding

* 2017 International Conference on Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions