Alert button
Picture for Zipeng Qi

Zipeng Qi

Alert button

Learning to detect cloud and snow in remote sensing images from noisy labels

Jan 17, 2024
Zili Liu, Hao Chen, Wenyuan Li, Keyan Chen, Zipeng Qi, Chenyang Liu, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Pixel-Level Change Detection Pseudo-Label Learning for Remote Sensing Change Captioning

Dec 23, 2023
Chenyang Liu, Keyan Chen, Zipeng Qi, Haotian Zhang, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Layered Rendering Diffusion Model for Zero-Shot Guided Image Synthesis

Nov 30, 2023
Zipeng Qi, Guoxi Huang, Zebin Huang, Qin Guo, Jinwen Chen, Junyu Han, Jian Wang, Gang Zhang, Lufei Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

DiffTalker: Co-driven audio-image diffusion for talking faces via intermediate landmarks

Sep 14, 2023
Zipeng Qi, Xulong Zhang, Ning Cheng, Jing Xiao, Jianzong Wang

Figure 1 for DiffTalker: Co-driven audio-image diffusion for talking faces via intermediate landmarks
Figure 2 for DiffTalker: Co-driven audio-image diffusion for talking faces via intermediate landmarks
Figure 3 for DiffTalker: Co-driven audio-image diffusion for talking faces via intermediate landmarks
Figure 4 for DiffTalker: Co-driven audio-image diffusion for talking faces via intermediate landmarks
Viaarxiv icon

Implicit Ray-Transformers for Multi-view Remote Sensing Image Segmentation

Mar 15, 2023
Zipeng Qi, Hao Chen, Chenyang Liu, Zhenwei Shi, Zhengxia Zou

Figure 1 for Implicit Ray-Transformers for Multi-view Remote Sensing Image Segmentation
Figure 2 for Implicit Ray-Transformers for Multi-view Remote Sensing Image Segmentation
Figure 3 for Implicit Ray-Transformers for Multi-view Remote Sensing Image Segmentation
Figure 4 for Implicit Ray-Transformers for Multi-view Remote Sensing Image Segmentation
Viaarxiv icon

Progressive Scale-aware Network for Remote sensing Image Change Captioning

Mar 01, 2023
Chenyang Liu, Jiajun Yang, Zipeng Qi, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Figure 1 for Progressive Scale-aware Network for Remote sensing Image Change Captioning
Figure 2 for Progressive Scale-aware Network for Remote sensing Image Change Captioning
Figure 3 for Progressive Scale-aware Network for Remote sensing Image Change Captioning
Figure 4 for Progressive Scale-aware Network for Remote sensing Image Change Captioning
Viaarxiv icon

Efficient Transformer based Method for Remote Sensing Image Change Detection

Mar 15, 2021
Hao Chen, Zipeng Qi, Zhenwei Shi

Figure 1 for Efficient Transformer based Method for Remote Sensing Image Change Detection
Figure 2 for Efficient Transformer based Method for Remote Sensing Image Change Detection
Figure 3 for Efficient Transformer based Method for Remote Sensing Image Change Detection
Figure 4 for Efficient Transformer based Method for Remote Sensing Image Change Detection
Viaarxiv icon