Alert button
Picture for Jingtuo Liu

Jingtuo Liu

Alert button

GIR: 3D Gaussian Inverse Rendering for Relightable Scene Factorization

Dec 08, 2023
Yahao Shi, Yanmin Wu, Chenming Wu, Xing Liu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Liangjun Zhang, Jian Zhang, Bin Zhou, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns

Oct 11, 2023
Deli Yu, Teng Xi, Jianwei Li, Baopu Li, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 2 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 3 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 4 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Viaarxiv icon

HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation

Jul 30, 2023
Jinbo Wu, Xiaobo Gao, Xing Liu, Zhengyang Shen, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Errui Ding

Figure 1 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 2 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 3 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Figure 4 for HD-Fusion: Detailed Text-to-3D Generation Leveraging Multiple Noise Estimation
Viaarxiv icon

StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator

May 09, 2023
Jiazhi Guan, Zhanwang Zhang, Hang Zhou, Tianshu Hu, Kaisiyuan Wang, Dongliang He, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Errui Ding, Ziwei Liu, Jingdong Wang

Figure 1 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Figure 2 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Figure 3 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Figure 4 for StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-based Generator
Viaarxiv icon

Make Your Brief Stroke Real and Stereoscopic: 3D-Aware Simplified Sketch to Portrait Generation

Feb 14, 2023
Yasheng Sun, Qianyi Wu, Hang Zhou, Kaisiyuan Wang, Tianshu Hu, Chen-Chieh Liao, Dongliang He, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang, Shio Miyafuji, Ziwei Liu, Hideki Koike

Figure 1 for Make Your Brief Stroke Real and Stereoscopic: 3D-Aware Simplified Sketch to Portrait Generation
Figure 2 for Make Your Brief Stroke Real and Stereoscopic: 3D-Aware Simplified Sketch to Portrait Generation
Figure 3 for Make Your Brief Stroke Real and Stereoscopic: 3D-Aware Simplified Sketch to Portrait Generation
Figure 4 for Make Your Brief Stroke Real and Stereoscopic: 3D-Aware Simplified Sketch to Portrait Generation
Viaarxiv icon

Masked Lip-Sync Prediction by Audio-Visual Contextual Exploitation in Transformers

Dec 09, 2022
Yasheng Sun, Hang Zhou, Kaisiyuan Wang, Qianyi Wu, Zhibin Hong, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang, Ziwei Liu, Hideki Koike

Figure 1 for Masked Lip-Sync Prediction by Audio-Visual Contextual Exploitation in Transformers
Figure 2 for Masked Lip-Sync Prediction by Audio-Visual Contextual Exploitation in Transformers
Figure 3 for Masked Lip-Sync Prediction by Audio-Visual Contextual Exploitation in Transformers
Figure 4 for Masked Lip-Sync Prediction by Audio-Visual Contextual Exploitation in Transformers
Viaarxiv icon

Real-time Neural Radiance Talking Portrait Synthesis via Audio-spatial Decomposition

Nov 22, 2022
Jiaxiang Tang, Kaisiyuan Wang, Hang Zhou, Xiaokang Chen, Dongliang He, Tianshu Hu, Jingtuo Liu, Gang Zeng, Jingdong Wang

Figure 1 for Real-time Neural Radiance Talking Portrait Synthesis via Audio-spatial Decomposition
Figure 2 for Real-time Neural Radiance Talking Portrait Synthesis via Audio-spatial Decomposition
Figure 3 for Real-time Neural Radiance Talking Portrait Synthesis via Audio-spatial Decomposition
Figure 4 for Real-time Neural Radiance Talking Portrait Synthesis via Audio-spatial Decomposition
Viaarxiv icon

StyleSwap: Style-Based Generator Empowers Robust Face Swapping

Sep 27, 2022
Zhiliang Xu, Hang Zhou, Zhibin Hong, Ziwei Liu, Jiaming Liu, Zhizhi Guo, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for StyleSwap: Style-Based Generator Empowers Robust Face Swapping
Figure 2 for StyleSwap: Style-Based Generator Empowers Robust Face Swapping
Figure 3 for StyleSwap: Style-Based Generator Empowers Robust Face Swapping
Figure 4 for StyleSwap: Style-Based Generator Empowers Robust Face Swapping
Viaarxiv icon

TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers

Aug 31, 2022
Zengyuan Guo, Yuechen Yu, Pengyuan Lv, Chengquan Zhang, Haojie Li, Zhihui Wang, Kun Yao, Jingtuo Liu, Jingdong Wang

Figure 1 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Figure 2 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Figure 3 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Figure 4 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Viaarxiv icon

UFO: Unified Feature Optimization

Jul 21, 2022
Teng Xi, Yifan Sun, Deli Yu, Bi Li, Nan Peng, Gang Zhang, Xinyu Zhang, Zhigang Wang, Jinwen Chen, Jian Wang, Lufei Liu, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for UFO: Unified Feature Optimization
Figure 2 for UFO: Unified Feature Optimization
Figure 3 for UFO: Unified Feature Optimization
Figure 4 for UFO: Unified Feature Optimization
Viaarxiv icon