Alert button
Picture for Yuxing Long

Yuxing Long

Alert button

ManipLLM: Embodied Multimodal Large Language Model for Object-Centric Robotic Manipulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 24, 2023
Xiaoqi Li, Mingxu Zhang, Yiran Geng, Haoran Geng, Yuxing Long, Yan Shen, Renrui Zhang, Jiaming Liu, Hao Dong

Viaarxiv icon

Bridging Zero-shot Object Navigation and Foundation Models through Pixel-Guided Navigation Skill

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Wenzhe Cai, Siyuan Huang, Guangran Cheng, Yuxing Long, Peng Gao, Changyin Sun, Hao Dong

Figure 1 for Bridging Zero-shot Object Navigation and Foundation Models through Pixel-Guided Navigation Skill
Figure 2 for Bridging Zero-shot Object Navigation and Foundation Models through Pixel-Guided Navigation Skill
Figure 3 for Bridging Zero-shot Object Navigation and Foundation Models through Pixel-Guided Navigation Skill
Figure 4 for Bridging Zero-shot Object Navigation and Foundation Models through Pixel-Guided Navigation Skill
Viaarxiv icon

Discuss Before Moving: Visual Language Navigation via Multi-expert Discussions

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Yuxing Long, Xiaoqi Li, Wenzhe Cai, Hao Dong

Figure 1 for Discuss Before Moving: Visual Language Navigation via Multi-expert Discussions
Figure 2 for Discuss Before Moving: Visual Language Navigation via Multi-expert Discussions
Figure 3 for Discuss Before Moving: Visual Language Navigation via Multi-expert Discussions
Figure 4 for Discuss Before Moving: Visual Language Navigation via Multi-expert Discussions
Viaarxiv icon

VDialogUE: A Unified Evaluation Benchmark for Visually-grounded Dialogue

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Yunshui Li, Binyuan Hui, Zhaochao Yin, Wanwei He, Run Luo, Yuxing Long, Min Yang, Fei Huang, Yongbin Li

Figure 1 for VDialogUE: A Unified Evaluation Benchmark for Visually-grounded Dialogue
Figure 2 for VDialogUE: A Unified Evaluation Benchmark for Visually-grounded Dialogue
Figure 3 for VDialogUE: A Unified Evaluation Benchmark for Visually-grounded Dialogue
Figure 4 for VDialogUE: A Unified Evaluation Benchmark for Visually-grounded Dialogue
Viaarxiv icon

Whether you can locate or not? Interactive Referring Expression Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Fulong Ye, Yuxing Long, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang

Figure 1 for Whether you can locate or not? Interactive Referring Expression Generation
Figure 2 for Whether you can locate or not? Interactive Referring Expression Generation
Figure 3 for Whether you can locate or not? Interactive Referring Expression Generation
Figure 4 for Whether you can locate or not? Interactive Referring Expression Generation
Viaarxiv icon

Multimodal Recommendation Dialog with Subjective Preference: A New Challenge and Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Yuxing Long, Binyuan Hui, Caixia Yuan1, Fei Huang, Yongbin Li, Xiaojie Wang

Figure 1 for Multimodal Recommendation Dialog with Subjective Preference: A New Challenge and Benchmark
Figure 2 for Multimodal Recommendation Dialog with Subjective Preference: A New Challenge and Benchmark
Figure 3 for Multimodal Recommendation Dialog with Subjective Preference: A New Challenge and Benchmark
Figure 4 for Multimodal Recommendation Dialog with Subjective Preference: A New Challenge and Benchmark
Viaarxiv icon

SPRING: Situated Conversation Agent Pretrained with Multimodal Questions from Incremental Layout Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2023
Yuxing Long, Binyuan Hui, Fulong Ye, Yanyang Li, Zhuoxin Han, Caixia Yuan, Yongbin Li, Xiaojie Wang

Figure 1 for SPRING: Situated Conversation Agent Pretrained with Multimodal Questions from Incremental Layout Graph
Figure 2 for SPRING: Situated Conversation Agent Pretrained with Multimodal Questions from Incremental Layout Graph
Figure 3 for SPRING: Situated Conversation Agent Pretrained with Multimodal Questions from Incremental Layout Graph
Figure 4 for SPRING: Situated Conversation Agent Pretrained with Multimodal Questions from Incremental Layout Graph
Viaarxiv icon