Alert button
Picture for Jiyan Yang

Jiyan Yang

Alert button

AutoML for Large Capacity Modeling of Meta's Ranking Systems

Nov 16, 2023
Hang Yin, Kuang-Hung Liu, Mengying Sun, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Jiang Liu, Vivek Sehgal, Rudresh Rajnikant Panchal, Eugen Hotaj, Xi Liu, Daifeng Guo, Jamey Zhang, Zhou Wang, Shali Jiang, Huayu Li, Zhengxing Chen, Wen-Yen Chen, Jiyan Yang, Wei Wen

Viaarxiv icon

Rankitect: Ranking Architecture Search Battling World-class Engineers at Meta Scale

Nov 14, 2023
Wei Wen, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Hang Yin, Weiwei Chu, Kaveh Hassani, Mengying Sun, Jiang Liu, Xu Wang, Lin Jiang, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Xi Liu, Dehua Cheng, Zhengxing Chen, Guang Zhao, Fangqiu Han, Jiyan Yang, Yuchen Hao, Liang Xiong, Wen-Yen Chen

Viaarxiv icon

Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking

Jul 12, 2023
Xuewei Wang, Qiang Jin, Shengyu Huang, Min Zhang, Xi Liu, Zhengli Zhao, Yukun Chen, Zhengyu Zhang, Jiyan Yang, Ellie Wen, Sagar Chordia, Wenlin Chen, Qin Huang

Figure 1 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Figure 2 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Figure 3 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Figure 4 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Viaarxiv icon

AdaTT: Adaptive Task-to-Task Fusion Network for Multitask Learning in Recommendations

Apr 11, 2023
Danwei Li, Zhengyu Zhang, Siyang Yuan, Mingze Gao, Weilin Zhang, Chaofei Yang, Xi Liu, Jiyan Yang

Figure 1 for AdaTT: Adaptive Task-to-Task Fusion Network for Multitask Learning in Recommendations
Figure 2 for AdaTT: Adaptive Task-to-Task Fusion Network for Multitask Learning in Recommendations
Figure 3 for AdaTT: Adaptive Task-to-Task Fusion Network for Multitask Learning in Recommendations
Figure 4 for AdaTT: Adaptive Task-to-Task Fusion Network for Multitask Learning in Recommendations
Viaarxiv icon

DHEN: A Deep and Hierarchical Ensemble Network for Large-Scale Click-Through Rate Prediction

Mar 11, 2022
Buyun Zhang, Liang Luo, Xi Liu, Jay Li, Zeliang Chen, Weilin Zhang, Xiaohan Wei, Yuchen Hao, Michael Tsang, Wenjun Wang, Yang Liu, Huayu Li, Yasmine Badr, Jongsoo Park, Jiyan Yang, Dheevatsa Mudigere, Ellie Wen

Figure 1 for DHEN: A Deep and Hierarchical Ensemble Network for Large-Scale Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for DHEN: A Deep and Hierarchical Ensemble Network for Large-Scale Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for DHEN: A Deep and Hierarchical Ensemble Network for Large-Scale Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for DHEN: A Deep and Hierarchical Ensemble Network for Large-Scale Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

High-performance, Distributed Training of Large-scale Deep Learning Recommendation Models

Apr 15, 2021
Dheevatsa Mudigere, Yuchen Hao, Jianyu Huang, Andrew Tulloch, Srinivas Sridharan, Xing Liu, Mustafa Ozdal, Jade Nie, Jongsoo Park, Liang Luo, Jie Amy Yang, Leon Gao, Dmytro Ivchenko, Aarti Basant, Yuxi Hu, Jiyan Yang, Ehsan K. Ardestani, Xiaodong Wang, Rakesh Komuravelli, Ching-Hsiang Chu, Serhat Yilmaz, Huayu Li, Jiyuan Qian, Zhuobo Feng, Yinbin Ma, Junjie Yang, Ellie Wen, Hong Li, Lin Yang, Chonglin Sun, Whitney Zhao, Dimitry Melts, Krishna Dhulipala, KR Kishore, Tyler Graf, Assaf Eisenman, Kiran Kumar Matam, Adi Gangidi, Guoqiang Jerry Chen, Manoj Krishnan, Avinash Nayak, Krishnakumar Nair, Bharath Muthiah, Mahmoud khorashadi, Pallab Bhattacharya, Petr Lapukhov, Maxim Naumov, Lin Qiao, Mikhail Smelyanskiy, Bill Jia, Vijay Rao

Figure 1 for High-performance, Distributed Training of Large-scale Deep Learning Recommendation Models
Figure 2 for High-performance, Distributed Training of Large-scale Deep Learning Recommendation Models
Figure 3 for High-performance, Distributed Training of Large-scale Deep Learning Recommendation Models
Figure 4 for High-performance, Distributed Training of Large-scale Deep Learning Recommendation Models
Viaarxiv icon

CPR: Understanding and Improving Failure Tolerant Training for Deep Learning Recommendation with Partial Recovery

Nov 05, 2020
Kiwan Maeng, Shivam Bharuka, Isabel Gao, Mark C. Jeffrey, Vikram Saraph, Bor-Yiing Su, Caroline Trippel, Jiyan Yang, Mike Rabbat, Brandon Lucia, Carole-Jean Wu

Figure 1 for CPR: Understanding and Improving Failure Tolerant Training for Deep Learning Recommendation with Partial Recovery
Figure 2 for CPR: Understanding and Improving Failure Tolerant Training for Deep Learning Recommendation with Partial Recovery
Figure 3 for CPR: Understanding and Improving Failure Tolerant Training for Deep Learning Recommendation with Partial Recovery
Figure 4 for CPR: Understanding and Improving Failure Tolerant Training for Deep Learning Recommendation with Partial Recovery
Viaarxiv icon

Adaptive Dense-to-Sparse Paradigm for Pruning Online Recommendation System with Non-Stationary Data

Oct 21, 2020
Mao Ye, Dhruv Choudhary, Jiecao Yu, Ellie Wen, Zeliang Chen, Jiyan Yang, Jongsoo Park, Qiang Liu, Arun Kejariwal

Figure 1 for Adaptive Dense-to-Sparse Paradigm for Pruning Online Recommendation System with Non-Stationary Data
Figure 2 for Adaptive Dense-to-Sparse Paradigm for Pruning Online Recommendation System with Non-Stationary Data
Figure 3 for Adaptive Dense-to-Sparse Paradigm for Pruning Online Recommendation System with Non-Stationary Data
Figure 4 for Adaptive Dense-to-Sparse Paradigm for Pruning Online Recommendation System with Non-Stationary Data
Viaarxiv icon