Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DHEN: A Deep and Hierarchical Ensemble Network for Large-Scale Click-Through Rate PredictionBuyun Zhang , Liang Luo , Xi Liu , Jay Li , Zeliang Chen , Weilin Zhang , Xiaohan Wei , Yuchen Hao , Michael Tsang , Wenjun Wang , Yang Liu , Huayu Li , Yasmine Badr , Jongsoo Park , Jiyan Yang , Dheevatsa Mudigere , Ellie Wen


   Access Paper or Ask Questions

High-performance, Distributed Training of Large-scale Deep Learning Recommendation ModelsDheevatsa Mudigere , Yuchen Hao , Jianyu Huang , Andrew Tulloch , Srinivas Sridharan , Xing Liu , Mustafa Ozdal , Jade Nie , Jongsoo Park , Liang Luo , Jie Amy Yang , Leon Gao , Dmytro Ivchenko , Aarti Basant , Yuxi Hu , Jiyan Yang , Ehsan K. Ardestani , Xiaodong Wang , Rakesh Komuravelli , Ching-Hsiang Chu , Serhat Yilmaz , Huayu Li , Jiyuan Qian , Zhuobo Feng , Yinbin Ma , Junjie Yang , Ellie Wen , Hong Li , Lin Yang , Chonglin Sun , Whitney Zhao , Dimitry Melts , Krishna Dhulipala , KR Kishore , Tyler Graf , Assaf Eisenman , Kiran Kumar Matam , Adi Gangidi , Guoqiang Jerry Chen , Manoj Krishnan , Avinash Nayak , Krishnakumar Nair , Bharath Muthiah , Mahmoud khorashadi , Pallab Bhattacharya , Petr Lapukhov , Maxim Naumov , Lin Qiao , Mikhail Smelyanskiy , Bill Jia , Vijay Rao


   Access Paper or Ask Questions

CPR: Understanding and Improving Failure Tolerant Training for Deep Learning Recommendation with Partial RecoveryKiwan Maeng , Shivam Bharuka , Isabel Gao , Mark C. Jeffrey , Vikram Saraph , Bor-Yiing Su , Caroline Trippel , Jiyan Yang , Mike Rabbat , Brandon Lucia , Carole-Jean Wu


   Access Paper or Ask Questions

Adaptive Dense-to-Sparse Paradigm for Pruning Online Recommendation System with Non-Stationary DataMao Ye , Dhruv Choudhary , Jiecao Yu , Ellie Wen , Zeliang Chen , Jiyan Yang , Jongsoo Park , Qiang Liu , Arun Kejariwal


   Access Paper or Ask Questions

Towards Automated Neural Interaction Discovery for Click-Through Rate PredictionQingquan Song , Dehua Cheng , Hanning Zhou , Jiyan Yang , Yuandong Tian , Xia Hu


   Access Paper or Ask Questions

ShadowSync: Performing Synchronization in the Background for Highly Scalable Distributed TrainingQinqing Zheng , Bor-Yiing Su , Jiyan Yang , Alisson Azzolini , Qiang Wu , Ou Jin , Shri Karandikar , Hagay Lupesko , Liang Xiong , Eric Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Post-Training 4-bit Quantization on Embedding TablesHui Guan , Andrey Malevich , Jiyan Yang , Jongsoo Park , Hector Yuen

* Accepted in [email protected]'19 (http://learningsys.org/neurips19/

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>