Alert button
Picture for Wei Wen

Wei Wen

Alert button

SiGeo: Sub-One-Shot NAS via Information Theory and Geometry of Loss Landscape

Nov 22, 2023
Hua Zheng, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Wen-Yen Chen, Wei Wen

Viaarxiv icon

AutoML for Large Capacity Modeling of Meta's Ranking Systems

Nov 16, 2023
Hang Yin, Kuang-Hung Liu, Mengying Sun, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Jiang Liu, Vivek Sehgal, Rudresh Rajnikant Panchal, Eugen Hotaj, Xi Liu, Daifeng Guo, Jamey Zhang, Zhou Wang, Shali Jiang, Huayu Li, Zhengxing Chen, Wen-Yen Chen, Jiyan Yang, Wei Wen

Viaarxiv icon

Rankitect: Ranking Architecture Search Battling World-class Engineers at Meta Scale

Nov 14, 2023
Wei Wen, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Hang Yin, Weiwei Chu, Kaveh Hassani, Mengying Sun, Jiang Liu, Xu Wang, Lin Jiang, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Xi Liu, Dehua Cheng, Zhengxing Chen, Guang Zhao, Fangqiu Han, Jiyan Yang, Yuchen Hao, Liang Xiong, Wen-Yen Chen

Viaarxiv icon

DistDNAS: Search Efficient Feature Interactions within 2 Hours

Nov 01, 2023
Tunhou Zhang, Wei Wen, Igor Fedorov, Xi Liu, Buyun Zhang, Fangqiu Han, Wen-Yen Chen, Yiping Han, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Viaarxiv icon

Farthest Greedy Path Sampling for Two-shot Recommender Search

Oct 31, 2023
Yufan Cao, Tunhou Zhang, Wei Wen, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Viaarxiv icon

Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos

Aug 29, 2023
Xiujun Shu, Wei Wen, Liangsheng Xu, Mingbao Lin, Ruizhi Qiao, Taian Guo, Hanjun Li, Bei Gan, Xiao Wang, Xing Sun

Figure 1 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Figure 2 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Figure 3 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Figure 4 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Viaarxiv icon

D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation

Aug 08, 2023
Hanjun Li, Xiujun Shu, Sunan He, Ruizhi Qiao, Wei Wen, Taian Guo, Bei Gan, Xing Sun

Figure 1 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Figure 2 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Figure 3 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Figure 4 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Viaarxiv icon

See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval

Aug 26, 2022
Xiujun Shu, Wei Wen, Haoqian Wu, Keyu Chen, Yiran Song, Ruizhi Qiao, Bo Ren, Xiao Wang

Figure 1 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 2 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 3 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 4 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Viaarxiv icon

Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding

Aug 12, 2022
Xiujun Shu, Wei Wen, Taian Guo, Sunan He, Chen Wu, Ruizhi Qiao

Figure 1 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Figure 2 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Figure 3 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Figure 4 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Viaarxiv icon