Alert button
Picture for Igor Fedorov

Igor Fedorov

Alert button

MobileLLM: Optimizing Sub-billion Parameter Language Models for On-Device Use Cases

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Zechun Liu, Changsheng Zhao, Forrest Iandola, Chen Lai, Yuandong Tian, Igor Fedorov, Yunyang Xiong, Ernie Chang, Yangyang Shi, Raghuraman Krishnamoorthi, Liangzhen Lai, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

SiGeo: Sub-One-Shot NAS via Information Theory and Geometry of Loss Landscape

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Hua Zheng, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Wen-Yen Chen, Wei Wen

Viaarxiv icon

Rankitect: Ranking Architecture Search Battling World-class Engineers at Meta Scale

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Wei Wen, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Hang Yin, Weiwei Chu, Kaveh Hassani, Mengying Sun, Jiang Liu, Xu Wang, Lin Jiang, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Xi Liu, Dehua Cheng, Zhengxing Chen, Guang Zhao, Fangqiu Han, Jiyan Yang, Yuchen Hao, Liang Xiong, Wen-Yen Chen

Viaarxiv icon

DistDNAS: Search Efficient Feature Interactions within 2 Hours

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Tunhou Zhang, Wei Wen, Igor Fedorov, Xi Liu, Buyun Zhang, Fangqiu Han, Wen-Yen Chen, Yiping Han, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Viaarxiv icon

PerfSAGE: Generalized Inference Performance Predictor for Arbitrary Deep Learning Models on Edge Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2023
Yuji Chai, Devashree Tripathy, Chuteng Zhou, Dibakar Gope, Igor Fedorov, Ramon Matas, David Brooks, Gu-Yeon Wei, Paul Whatmough

Figure 1 for PerfSAGE: Generalized Inference Performance Predictor for Arbitrary Deep Learning Models on Edge Devices
Figure 2 for PerfSAGE: Generalized Inference Performance Predictor for Arbitrary Deep Learning Models on Edge Devices
Figure 3 for PerfSAGE: Generalized Inference Performance Predictor for Arbitrary Deep Learning Models on Edge Devices
Figure 4 for PerfSAGE: Generalized Inference Performance Predictor for Arbitrary Deep Learning Models on Edge Devices
Viaarxiv icon

Restructurable Activation Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2022
Kartikeya Bhardwaj, James Ward, Caleb Tung, Dibakar Gope, Lingchuan Meng, Igor Fedorov, Alex Chalfin, Paul Whatmough, Danny Loh

Figure 1 for Restructurable Activation Networks
Figure 2 for Restructurable Activation Networks
Figure 3 for Restructurable Activation Networks
Figure 4 for Restructurable Activation Networks
Viaarxiv icon

Magnitude-aware Probabilistic Speaker Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2022
Nikita Kuzmin, Igor Fedorov, Alexey Sholokhov

Figure 1 for Magnitude-aware Probabilistic Speaker Embeddings
Figure 2 for Magnitude-aware Probabilistic Speaker Embeddings
Figure 3 for Magnitude-aware Probabilistic Speaker Embeddings
Figure 4 for Magnitude-aware Probabilistic Speaker Embeddings
Viaarxiv icon

UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2022
Igor Fedorov, Ramon Matas, Hokchhay Tann, Chuteng Zhou, Matthew Mattina, Paul Whatmough

Figure 1 for UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models
Figure 2 for UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models
Figure 3 for UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models
Figure 4 for UDC: Unified DNAS for Compressible TinyML Models
Viaarxiv icon

MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2020
Colby Banbury, Chuteng Zhou, Igor Fedorov, Ramon Matas Navarro, Urmish Thakker, Dibakar Gope, Vijay Janapa Reddi, Matthew Mattina, Paul N. Whatmough

Figure 1 for MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers
Figure 2 for MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers
Figure 3 for MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers
Figure 4 for MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers
Viaarxiv icon