Alert button
Picture for Xiaokang Chen

Xiaokang Chen

Alert button

InTeX: Interactive Text-to-texture Synthesis via Unified Depth-aware Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Jiaxiang Tang, Ruijie Lu, Xiaokang Chen, Xiang Wen, Gang Zeng, Ziwei Liu

Figure 1 for InTeX: Interactive Text-to-texture Synthesis via Unified Depth-aware Inpainting
Figure 2 for InTeX: Interactive Text-to-texture Synthesis via Unified Depth-aware Inpainting
Figure 3 for InTeX: Interactive Text-to-texture Synthesis via Unified Depth-aware Inpainting
Figure 4 for InTeX: Interactive Text-to-texture Synthesis via Unified Depth-aware Inpainting
Viaarxiv icon

LGM: Large Multi-View Gaussian Model for High-Resolution 3D Content Creation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Jiaxiang Tang, Zhaoxi Chen, Xiaokang Chen, Tengfei Wang, Gang Zeng, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Uncovering and Categorizing Social Biases in Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Yan Liu, Yan Gao, Zhe Su, Xiaokang Chen, Elliott Ash, Jian-Guang Lou

Figure 1 for Uncovering and Categorizing Social Biases in Text-to-SQL
Figure 2 for Uncovering and Categorizing Social Biases in Text-to-SQL
Figure 3 for Uncovering and Categorizing Social Biases in Text-to-SQL
Figure 4 for Uncovering and Categorizing Social Biases in Text-to-SQL
Viaarxiv icon

Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Xiaokang Chen, Jiaxiang Tang, Diwen Wan, Jingbo Wang, Gang Zeng

Figure 1 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 2 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 3 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 4 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Viaarxiv icon

VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Wenhai Wang, Zhe Chen, Xiaokang Chen, Jiannan Wu, Xizhou Zhu, Gang Zeng, Ping Luo, Tong Lu, Jie Zhou, Yu Qiao, Jifeng Dai

Figure 1 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Figure 2 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Figure 3 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Figure 4 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Viaarxiv icon

Uncovering and Quantifying Social Biases in Code Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Yan Liu, Xiaokang Chen, Yan Gao, Zhe Su, Fengji Zhang, Daoguang Zan, Jian-Guang Lou, Pin-Yu Chen, Tsung-Yi Ho

Figure 1 for Uncovering and Quantifying Social Biases in Code Generation
Figure 2 for Uncovering and Quantifying Social Biases in Code Generation
Figure 3 for Uncovering and Quantifying Social Biases in Code Generation
Figure 4 for Uncovering and Quantifying Social Biases in Code Generation
Viaarxiv icon

Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Xiaokang Chen, Yajie Xing, Gang Zeng

Figure 1 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 2 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 3 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 4 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Viaarxiv icon

Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Xiaokang Chen, Yajie Xing, Gang Zeng

Figure 1 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 2 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 3 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 4 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Viaarxiv icon

Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2023
Jiaxiang Tang, Hang Zhou, Xiaokang Chen, Tianshu Hu, Errui Ding, Jingdong Wang, Gang Zeng

Figure 1 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Figure 2 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Figure 3 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Figure 4 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Viaarxiv icon