Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Zheng

ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection


Oct 20, 2021
Yihao Wang, Ling Gao, Jie Ren, Rui Cao, Hai Wang, Jie Zheng, Quanli Gao

* Accepted by The Ninth International Conference on Advanced Cloud and Big Data 

  Access Paper or Ask Questions

PASTO: Strategic Parameter Optimization in Recommendation Systems -- Probabilistic is Better than Deterministic


Aug 20, 2021
Weicong Ding, Hanlin Tang, Jingshuo Feng, Lei Yuan, Sen Yang, Guangxu Yang, Jie Zheng, Jing Wang, Qiang Su, Dong Zheng, Xuezhong Qiu, Yongqi Liu, Yuxuan Chen, Yang Liu, Chao Song, Dongying Kong, Kai Ren, Peng Jiang, Qiao Lian, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Remove: Towards Isotropic Pre-trained BERT Embedding


Apr 12, 2021
Yuxin Liang, Rui Cao, Jie Zheng, Jie Ren, Ling Gao


  Access Paper or Ask Questions

To Compress, or Not to Compress: Characterizing Deep Learning Model Compression for Embedded Inference


Oct 21, 2018
Qing Qin, Jie Ren, Jialong Yu, Ling Gao, Hai Wang, Jie Zheng, Yansong Feng, Jianbin Fang, Zheng Wang

* 8 pages, To appear in ISPA 2018 

  Access Paper or Ask Questions

SL$^2$MF: Predicting Synthetic Lethality in Human Cancers via Logistic Matrix Factorization


Oct 20, 2018
Yong Liu, Min Wu, Chenghao Liu, Xiao-Li Li, Jie Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional neural network based automatic plaque characterization from intracoronary optical coherence tomography images


Jul 10, 2018
Shenghua He, Jie Zheng, Akiko Maehara, Gary Mintz, Dalin Tang, Mark Anastasio, Hua Li

* SPIE 2018 

  Access Paper or Ask Questions