Alert button
Picture for Dong Zheng

Dong Zheng

Alert button

KuaiSim: A Comprehensive Simulator for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Kesen Zhao, Shuchang Liu, Qingpeng Cai, Xiangyu Zhao, Ziru Liu, Dong Zheng, Peng Jiang, Kun Gai

Figure 1 for KuaiSim: A Comprehensive Simulator for Recommender Systems
Figure 2 for KuaiSim: A Comprehensive Simulator for Recommender Systems
Figure 3 for KuaiSim: A Comprehensive Simulator for Recommender Systems
Figure 4 for KuaiSim: A Comprehensive Simulator for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Generative Flow Network for Listwise Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Shuchang Liu, Qingpeng Cai, Zhankui He, Bowen Sun, Julian McAuley, Dong Zheng, Peng Jiang, Kun Gai

Figure 1 for Generative Flow Network for Listwise Recommendation
Figure 2 for Generative Flow Network for Listwise Recommendation
Figure 3 for Generative Flow Network for Listwise Recommendation
Figure 4 for Generative Flow Network for Listwise Recommendation
Viaarxiv icon

State Regularized Policy Optimization on Data with Dynamics Shift

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Zhenghai Xue, Qingpeng Cai, Shuchang Liu, Dong Zheng, Peng Jiang, Kun Gai, Bo An

Figure 1 for State Regularized Policy Optimization on Data with Dynamics Shift
Figure 2 for State Regularized Policy Optimization on Data with Dynamics Shift
Figure 3 for State Regularized Policy Optimization on Data with Dynamics Shift
Figure 4 for State Regularized Policy Optimization on Data with Dynamics Shift
Viaarxiv icon

Reinforcing User Retention in a Billion Scale Short Video Recommender System

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2023
Qingpeng Cai, Shuchang Liu, Xueliang Wang, Tianyou Zuo, Wentao Xie, Bin Yang, Dong Zheng, Peng Jiang, Kun Gai

Figure 1 for Reinforcing User Retention in a Billion Scale Short Video Recommender System
Figure 2 for Reinforcing User Retention in a Billion Scale Short Video Recommender System
Figure 3 for Reinforcing User Retention in a Billion Scale Short Video Recommender System
Viaarxiv icon

Exploration and Regularization of the Latent Action Space in Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2023
Shuchang Liu, Qingpeng Cai, Bowen Sun, Yuhao Wang, Ji Jiang, Dong Zheng, Kun Gai, Peng Jiang, Xiangyu Zhao, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Exploration and Regularization of the Latent Action Space in Recommendation
Figure 2 for Exploration and Regularization of the Latent Action Space in Recommendation
Figure 3 for Exploration and Regularization of the Latent Action Space in Recommendation
Figure 4 for Exploration and Regularization of the Latent Action Space in Recommendation
Viaarxiv icon

Multi-Task Recommendations with Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2023
Ziru Liu, Jiejie Tian, Qingpeng Cai, Xiangyu Zhao, Jingtong Gao, Shuchang Liu, Dayou Chen, Tonghao He, Dong Zheng, Peng Jiang, Kun Gai

Figure 1 for Multi-Task Recommendations with Reinforcement Learning
Figure 2 for Multi-Task Recommendations with Reinforcement Learning
Figure 3 for Multi-Task Recommendations with Reinforcement Learning
Figure 4 for Multi-Task Recommendations with Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Two-Stage Constrained Actor-Critic for Short Video Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2023
Qingpeng Cai, Zhenghai Xue, Chi Zhang, Wanqi Xue, Shuchang Liu, Ruohan Zhan, Xueliang Wang, Tianyou Zuo, Wentao Xie, Dong Zheng, Peng Jiang, Kun Gai

Figure 1 for Two-Stage Constrained Actor-Critic for Short Video Recommendation
Figure 2 for Two-Stage Constrained Actor-Critic for Short Video Recommendation
Figure 3 for Two-Stage Constrained Actor-Critic for Short Video Recommendation
Figure 4 for Two-Stage Constrained Actor-Critic for Short Video Recommendation
Viaarxiv icon

PrefRec: Preference-based Recommender Systems for Reinforcing Long-term User Engagement

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2022
Wanqi Xue, Qingpeng Cai, Zhenghai Xue, Shuo Sun, Shuchang Liu, Dong Zheng, Peng Jiang, Bo An

Figure 1 for PrefRec: Preference-based Recommender Systems for Reinforcing Long-term User Engagement
Figure 2 for PrefRec: Preference-based Recommender Systems for Reinforcing Long-term User Engagement
Figure 3 for PrefRec: Preference-based Recommender Systems for Reinforcing Long-term User Engagement
Figure 4 for PrefRec: Preference-based Recommender Systems for Reinforcing Long-term User Engagement
Viaarxiv icon

Deconfounding Duration Bias in Watch-time Prediction for Video Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2022
Ruohan Zhan, Changhua Pei, Qiang Su, Jianfeng Wen, Xueliang Wang, Guanyu Mu, Dong Zheng, Peng Jiang

Figure 1 for Deconfounding Duration Bias in Watch-time Prediction for Video Recommendation
Figure 2 for Deconfounding Duration Bias in Watch-time Prediction for Video Recommendation
Figure 3 for Deconfounding Duration Bias in Watch-time Prediction for Video Recommendation
Figure 4 for Deconfounding Duration Bias in Watch-time Prediction for Video Recommendation
Viaarxiv icon

ResAct: Reinforcing Long-term Engagement in Sequential Recommendation with Residual Actor

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2022
Wanqi Xue, Qingpeng Cai, Ruohan Zhan, Dong Zheng, Peng Jiang, Bo An

Figure 1 for ResAct: Reinforcing Long-term Engagement in Sequential Recommendation with Residual Actor
Figure 2 for ResAct: Reinforcing Long-term Engagement in Sequential Recommendation with Residual Actor
Figure 3 for ResAct: Reinforcing Long-term Engagement in Sequential Recommendation with Residual Actor
Figure 4 for ResAct: Reinforcing Long-term Engagement in Sequential Recommendation with Residual Actor
Viaarxiv icon