Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hai Wang

Combining Probabilistic Logic and Deep Learning for Self-Supervised Learning


Jul 27, 2021
Hoifung Poon, Hai Wang, Hunter Lang

* Book chapter. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.12474, arXiv:1808.08485, arXiv:2008.12878 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Constrained Radar Waveform Design for Range Profiling


Mar 18, 2021
Bo Tang, Jun Liu, Hai Wang, Yihua Hu


  Access Paper or Ask Questions

Contextual Heterogeneous Graph Network for Human-Object Interaction Detection


Oct 20, 2020
Hai Wang, Wei-Shi Zheng, Ling Yingbiao

* Published on ECCV-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Efficient Deep Learning for Natural Language Processing


Aug 28, 2020
Hai Wang

* Ph.D thesis 

  Access Paper or Ask Questions

On-The-Fly Information Retrieval Augmentation for Language Models


Jul 03, 2020
Hai Wang, David McAllester

* ACL 2020 NUSE Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

MixPUL: Consistency-based Augmentation for Positive and Unlabeled Learning


Apr 20, 2020
Tong Wei, Feng Shi, Hai Wang, Wei-Wei Tu. Yu-Feng Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving Pre-Trained Multilingual Models with Vocabulary Expansion


Sep 26, 2019
Hai Wang, Dian Yu, Kai Sun, Janshu Chen, Dong Yu

* CONLL 2019 final version 

  Access Paper or Ask Questions

Evidence Sentence Extraction for Machine Reading Comprehension


Feb 23, 2019
Hai Wang, Dian Yu, Kai Sun, Jianshu Chen, Dong Yu, Dan Roth, David McAllester


  Access Paper or Ask Questions

To Compress, or Not to Compress: Characterizing Deep Learning Model Compression for Embedded Inference


Oct 21, 2018
Qing Qin, Jie Ren, Jialong Yu, Ling Gao, Hai Wang, Jie Zheng, Yansong Feng, Jianbin Fang, Zheng Wang

* 8 pages, To appear in ISPA 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Globally Edit Images with Textual Description


Oct 13, 2018
Hai Wang, Jason D. Williams, SingBing Kang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Probabilistic Logic: A Unifying Framework for Indirect Supervision


Aug 26, 2018
Hai Wang, Hoifung Poon

* EMNLP 2018 final version 

  Access Paper or Ask Questions

Emergent Predication Structure in Hidden State Vectors of Neural Readers


May 31, 2017
Hai Wang, Takeshi Onishi, Kevin Gimpel, David McAllester

* Accepted for Repl4NLP: 2nd Workshop on Representation Learning for NLP 

  Access Paper or Ask Questions

Broad Context Language Modeling as Reading Comprehension


Feb 16, 2017
Zewei Chu, Hai Wang, Kevin Gimpel, David McAllester


  Access Paper or Ask Questions

Who did What: A Large-Scale Person-Centered Cloze Dataset


Aug 19, 2016
Takeshi Onishi, Hai Wang, Mohit Bansal, Kevin Gimpel, David McAllester

* To appear at EMNLP 2016. Our dataset is available at tticnlp.github.io/who_did_what 

  Access Paper or Ask Questions

Reducing Runtime by Recycling Samples


Feb 05, 2016
Jialei Wang, Hai Wang, Nathan Srebro


  Access Paper or Ask Questions