Alert button
Picture for Hai Wang

Hai Wang

Alert button

Multimodal Gen-AI for Fundamental Investment Research

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 24, 2023
Lezhi Li, Ting-Yu Chang, Hai Wang

Viaarxiv icon

Customizing 360-Degree Panoramas through Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Hai Wang, Xiaoyu Xiang, Yuchen Fan, Jing-Hao Xue

Viaarxiv icon

V2X-AHD:Vehicle-to-Everything Cooperation Perception via Asymmetric Heterogenous Distillation Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Caizhen He, Hai Wang, Long Chen, Tong Luo, Yingfeng Cai

Figure 1 for V2X-AHD:Vehicle-to-Everything Cooperation Perception via Asymmetric Heterogenous Distillation Network
Figure 2 for V2X-AHD:Vehicle-to-Everything Cooperation Perception via Asymmetric Heterogenous Distillation Network
Figure 3 for V2X-AHD:Vehicle-to-Everything Cooperation Perception via Asymmetric Heterogenous Distillation Network
Figure 4 for V2X-AHD:Vehicle-to-Everything Cooperation Perception via Asymmetric Heterogenous Distillation Network
Viaarxiv icon

Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2023
Jun Yan, Vikas Yadav, Shiyang Li, Lichang Chen, Zheng Tang, Hai Wang, Vijay Srinivasan, Xiang Ren, Hongxia Jin

Figure 1 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 2 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 3 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 4 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Viaarxiv icon

Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Shiyang Li, Jun Yan, Hai Wang, Zheng Tang, Xiang Ren, Vijay Srinivasan, Hongxia Jin

Figure 1 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 2 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 3 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 4 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Viaarxiv icon

AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Lichang Chen, Shiyang Li, Jun Yan, Hai Wang, Kalpa Gunaratna, Vikas Yadav, Zheng Tang, Vijay Srinivasan, Tianyi Zhou, Heng Huang, Hongxia Jin

Figure 1 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Figure 2 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Figure 3 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Figure 4 for AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data
Viaarxiv icon

Fundamental Limits on Detection With a Dual-function Radar Communication System

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2022
Bo Tang, Zhongrui Huang, Lilong Qin, Hai Wang

Figure 1 for Fundamental Limits on Detection With a Dual-function Radar Communication System
Figure 2 for Fundamental Limits on Detection With a Dual-function Radar Communication System
Figure 3 for Fundamental Limits on Detection With a Dual-function Radar Communication System
Figure 4 for Fundamental Limits on Detection With a Dual-function Radar Communication System
Viaarxiv icon

STDAN: Deformable Attention Network for Space-Time Video Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Hai Wang, Xiaoyu Xiang, Yapeng Tian, Wenming Yang, Qingmin Liao

Figure 1 for STDAN: Deformable Attention Network for Space-Time Video Super-Resolution
Figure 2 for STDAN: Deformable Attention Network for Space-Time Video Super-Resolution
Figure 3 for STDAN: Deformable Attention Network for Space-Time Video Super-Resolution
Figure 4 for STDAN: Deformable Attention Network for Space-Time Video Super-Resolution
Viaarxiv icon

ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2021
Yihao Wang, Ling Gao, Jie Ren, Rui Cao, Hai Wang, Jie Zheng, Quanli Gao

Figure 1 for ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection
Figure 2 for ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection
Figure 3 for ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection
Figure 4 for ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection
Viaarxiv icon