Alert button
Picture for Jianren Wang

Jianren Wang

Alert button

Robot Parkour Learning

Sep 12, 2023
Ziwen Zhuang, Zipeng Fu, Jianren Wang, Christopher Atkeson, Soeren Schwertfeger, Chelsea Finn, Hang Zhao

Figure 1 for Robot Parkour Learning
Figure 2 for Robot Parkour Learning
Figure 3 for Robot Parkour Learning
Figure 4 for Robot Parkour Learning
Viaarxiv icon

Manipulate by Seeing: Creating Manipulation Controllers from Pre-Trained Representations

Mar 15, 2023
Jianren Wang, Sudeep Dasari, Mohan Kumar Srirama, Shubham Tulsiani, Abhinav Gupta

Figure 1 for Manipulate by Seeing: Creating Manipulation Controllers from Pre-Trained Representations
Figure 2 for Manipulate by Seeing: Creating Manipulation Controllers from Pre-Trained Representations
Figure 3 for Manipulate by Seeing: Creating Manipulation Controllers from Pre-Trained Representations
Figure 4 for Manipulate by Seeing: Creating Manipulation Controllers from Pre-Trained Representations
Viaarxiv icon

Curiosity Driven Self-supervised Tactile Exploration of Unknown Objects

Mar 31, 2022
Yujie Lu, Jianren Wang, Vikash Kumar

Figure 1 for Curiosity Driven Self-supervised Tactile Exploration of Unknown Objects
Figure 2 for Curiosity Driven Self-supervised Tactile Exploration of Unknown Objects
Figure 3 for Curiosity Driven Self-supervised Tactile Exploration of Unknown Objects
Figure 4 for Curiosity Driven Self-supervised Tactile Exploration of Unknown Objects
Viaarxiv icon

RB2: Robotic Manipulation Benchmarking with a Twist

Mar 15, 2022
Sudeep Dasari, Jianren Wang, Joyce Hong, Shikhar Bahl, Yixin Lin, Austin Wang, Abitha Thankaraj, Karanbir Chahal, Berk Calli, Saurabh Gupta, David Held, Lerrel Pinto, Deepak Pathak, Vikash Kumar, Abhinav Gupta

Figure 1 for RB2: Robotic Manipulation Benchmarking with a Twist
Figure 2 for RB2: Robotic Manipulation Benchmarking with a Twist
Figure 3 for RB2: Robotic Manipulation Benchmarking with a Twist
Figure 4 for RB2: Robotic Manipulation Benchmarking with a Twist
Viaarxiv icon

Semi-supervised 3D Object Detection via Temporal Graph Neural Networks

Feb 01, 2022
Jianren Wang, Haiming Gang, Siddarth Ancha, Yi-Ting Chen, David Held

Figure 1 for Semi-supervised 3D Object Detection via Temporal Graph Neural Networks
Figure 2 for Semi-supervised 3D Object Detection via Temporal Graph Neural Networks
Figure 3 for Semi-supervised 3D Object Detection via Temporal Graph Neural Networks
Figure 4 for Semi-supervised 3D Object Detection via Temporal Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Wanderlust: Online Continual Object Detection in the Real World

Sep 07, 2021
Jianren Wang, Xin Wang, Yue Shang-Guan, Abhinav Gupta

Figure 1 for Wanderlust: Online Continual Object Detection in the Real World
Figure 2 for Wanderlust: Online Continual Object Detection in the Real World
Figure 3 for Wanderlust: Online Continual Object Detection in the Real World
Figure 4 for Wanderlust: Online Continual Object Detection in the Real World
Viaarxiv icon

MolCLR: Molecular Contrastive Learning of Representations via Graph Neural Networks

Feb 19, 2021
Yuyang Wang, Jianren Wang, Zhonglin Cao, Amir Barati Farimani

Figure 1 for MolCLR: Molecular Contrastive Learning of Representations via Graph Neural Networks
Figure 2 for MolCLR: Molecular Contrastive Learning of Representations via Graph Neural Networks
Figure 3 for MolCLR: Molecular Contrastive Learning of Representations via Graph Neural Networks
Figure 4 for MolCLR: Molecular Contrastive Learning of Representations via Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

PanoNet3D: Combining Semantic and Geometric Understanding for LiDARPoint Cloud Detection

Dec 17, 2020
Xia Chen, Jianren Wang, David Held, Martial Hebert

Figure 1 for PanoNet3D: Combining Semantic and Geometric Understanding for LiDARPoint Cloud Detection
Figure 2 for PanoNet3D: Combining Semantic and Geometric Understanding for LiDARPoint Cloud Detection
Figure 3 for PanoNet3D: Combining Semantic and Geometric Understanding for LiDARPoint Cloud Detection
Figure 4 for PanoNet3D: Combining Semantic and Geometric Understanding for LiDARPoint Cloud Detection
Viaarxiv icon

CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics

Oct 23, 2020
Jianren Wang, Yujie Lu, Hang Zhao

Figure 1 for CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics
Figure 2 for CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics
Figure 3 for CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics
Figure 4 for CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics
Viaarxiv icon