Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus ImagesHuihui Fang , Fei Li , Huazhu Fu , Xu Sun , Xingxing Cao , Fengbin Lin , Jaemin Son , Sunho Kim , Gwenole Quellec , Sarah Matta , Sharath M Shankaranarayana , Yi-Ting Chen , Chuen-heng Wang , Nisarg A. Shah , Chia-Yen Lee , Chih-Chung Hsu , Hai Xie , Baiying Lei , Ujjwal Baid , Shubham Innani , Kang Dang , Wenxiu Shi , Ravi Kamble , Nitin Singhal , José Ignacio Orlando , Hrvoje Bogunović , Xiulan Zhang , Yanwu Xu

* 29 pages, 17 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised 3D Object Detection via Temporal Graph Neural NetworksJianren Wang , Haiming Gang , Siddarth Ancha , Yi-Ting Chen , David Held

* 3DV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Stage Conscious Attention Network (SCAN) : A Demonstration-Conditioned Policy for Few-Shot ImitationJia-Fong Yeh , Chi-Ming Chung , Hung-Ting Su , Yi-Ting Chen , Winston H. Hsu

* Accepted by AAAI 2022, preprint version, first two authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

Driver-centric Risk Object IdentificationChengxi Li , Stanley H. Chan , Yi-Ting Chen

* Submitted to TPAMI 

   Access Paper or Ask Questions

CARLS: Cross-platform Asynchronous Representation Learning SystemChun-Ta Lu , Yun Zeng , Da-Cheng Juan , Yicheng Fan , Zhe Li , Jan Dlabal , Yi-Ting Chen , Arjun Gopalan , Allan Heydon , Chun-Sung Ferng , Reah Miyara , Ariel Fuxman , Futang Peng , Zhen Li , Tom Duerig , Andrew Tomkins


   Access Paper or Ask Questions

Multimodal Object Detection via Bayesian FusionYi-Ting Chen , Jinghao Shi , Christoph Mertz , Shu Kong , Deva Ramanan

* https://mscvprojects.ri.cmu.edu/2020teamc 

   Access Paper or Ask Questions

Scaling Up Visual and Vision-Language Representation Learning With Noisy Text SupervisionChao Jia , Yinfei Yang , Ye Xia , Yi-Ting Chen , Zarana Parekh , Hieu Pham , Quoc V. Le , Yunhsuan Sung , Zhen Li , Tom Duerig


   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Spatio-Temporal Action LocalizationNakul Agarwal , Yi-Ting Chen , Behzad Dariush , Ming-Hsuan Yang

* Accepted in BMVC 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-aware Self-supervised 3D Data AssociationJianren Wang , Siddharth Ancha , Yi-Ting Chen , David Held

* 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>