Alert button
Picture for Hua Lu

Hua Lu

Alert button

Missing Value Imputation for Multi-attribute Sensor Data Streams via Message Propagation (Extended Version)

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Xiao Li, Huan Li, Hua Lu, Christian S. Jensen, Varun Pandey, Volker Markl

Viaarxiv icon

LightCTS: A Lightweight Framework for Correlated Time Series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2023
Zhichen Lai, Dalin Zhang, Huan Li, Christian S. Jensen, Hua Lu, Yan Zhao

Figure 1 for LightCTS: A Lightweight Framework for Correlated Time Series Forecasting
Figure 2 for LightCTS: A Lightweight Framework for Correlated Time Series Forecasting
Figure 3 for LightCTS: A Lightweight Framework for Correlated Time Series Forecasting
Figure 4 for LightCTS: A Lightweight Framework for Correlated Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

PLATO-K: Internal and External Knowledge Enhanced Dialogue Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2022
Siqi Bao, Huang He, Jun Xu, Hua Lu, Fan Wang, Hua Wu, Han Zhou, Wenquan Wu, Zheng-Yu Niu, Haifeng Wang

Figure 1 for PLATO-K: Internal and External Knowledge Enhanced Dialogue Generation
Figure 2 for PLATO-K: Internal and External Knowledge Enhanced Dialogue Generation
Figure 3 for PLATO-K: Internal and External Knowledge Enhanced Dialogue Generation
Figure 4 for PLATO-K: Internal and External Knowledge Enhanced Dialogue Generation
Viaarxiv icon

Towards Boosting the Open-Domain Chatbot with Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2022
Hua Lu, Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for Towards Boosting the Open-Domain Chatbot with Human Feedback
Figure 2 for Towards Boosting the Open-Domain Chatbot with Human Feedback
Figure 3 for Towards Boosting the Open-Domain Chatbot with Human Feedback
Figure 4 for Towards Boosting the Open-Domain Chatbot with Human Feedback
Viaarxiv icon

RFID-Based Indoor Spatial Query Evaluation with Bayesian Filtering Techniques

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2022
Bo Hui, Wenlu Wang, Jiao Yu, Zhitao Gong, Wei-Shinn Ku, Min-Te Sun, Hua Lu

Figure 1 for RFID-Based Indoor Spatial Query Evaluation with Bayesian Filtering Techniques
Figure 2 for RFID-Based Indoor Spatial Query Evaluation with Bayesian Filtering Techniques
Figure 3 for RFID-Based Indoor Spatial Query Evaluation with Bayesian Filtering Techniques
Figure 4 for RFID-Based Indoor Spatial Query Evaluation with Bayesian Filtering Techniques
Viaarxiv icon

Towards Building an Open-Domain Dialogue System Incorporated with Internet Memes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2022
Hua Lu, Zhen Guo, Chanjuan Li, Yunyi Yang, Huang He, Siqi Bao

Figure 1 for Towards Building an Open-Domain Dialogue System Incorporated with Internet Memes
Figure 2 for Towards Building an Open-Domain Dialogue System Incorporated with Internet Memes
Figure 3 for Towards Building an Open-Domain Dialogue System Incorporated with Internet Memes
Figure 4 for Towards Building an Open-Domain Dialogue System Incorporated with Internet Memes
Viaarxiv icon

Relational Surrogate Loss Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2022
Tao Huang, Zekang Li, Hua Lu, Yong Shan, Shusheng Yang, Yang Feng, Fei Wang, Shan You, Chang Xu

Figure 1 for Relational Surrogate Loss Learning
Figure 2 for Relational Surrogate Loss Learning
Figure 3 for Relational Surrogate Loss Learning
Figure 4 for Relational Surrogate Loss Learning
Viaarxiv icon

PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2021
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhihua Wu, Zhen Guo, Hua Lu, Xinxian Huang, Xin Tian, Xinchao Xu, Yingzhan Lin, Zhengyu Niu

Figure 1 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Figure 2 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Figure 3 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Figure 4 for PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation
Viaarxiv icon

Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2021
Huang He, Hua Lu, Siqi Bao, Fan Wang, Hua Wu, Zhengyu Niu, Haifeng Wang

Figure 1 for Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling
Figure 2 for Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling
Figure 3 for Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling
Figure 4 for Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling
Viaarxiv icon