Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Zhao

VoiceFixer: Toward General Speech Restoration with Neural Vocoder


Oct 05, 2021
Haohe Liu, Qiuqiang Kong, Qiao Tian, Yan Zhao, DeLiang Wang, Chuanzeng Huang, Yuxuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

VoiceFixer: Toward General Speech Restoration With Neural Vocoder


Sep 28, 2021
Haohe Liu, Qiuqiang Kong, Qiao Tian, Yan Zhao, DeLiang Wang, Chuanzeng Huang, Yuxuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Predict Diverse Human Motions from a Single Image via Mixture Density Networks


Sep 13, 2021
Chunzhi Gu, Yan Zhao, Chao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

4-D Epanechnikov Mixture Regression in Light Field Image Compression


Aug 14, 2021
Boning Liu, Yan Zhao, Xiaomeng Jiang, Shigang Wang, Jian Wei

* B. Liu, Y. Zhao, X. Jiang, S. Wang and J. Wei, "4-D Epanechnikov Mixture Regression in Light Field Image Compression," in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, doi: 10.1109/TCSVT.2021.3104575 
* 16 pages, 17 figures, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology ( Early Access ) 

  Access Paper or Ask Questions

VAT-Mart: Learning Visual Action Trajectory Proposals for Manipulating 3D ARTiculated Objects


Jun 28, 2021
Ruihai Wu, Yan Zhao, Kaichun Mo, Zizheng Guo, Yian Wang, Tianhao Wu, Qingnan Fan, Xuelin Chen, Leonidas Guibas, Hao Dong


  Access Paper or Ask Questions

HIFI: Anomaly Detection for Multivariate Time Series with High-order Feature Interactions


Jun 11, 2021
Liwei Deng, Xuanhao Chen, Yan Zhao, Kai Zheng

* 8 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Three-dimensional Epanechnikov mixture regression in image coding


Jun 03, 2021
Boning Liu, Yan Zhao, Xiaomeng Jiang, Shigang Wang

* Signal Processing, Volume 185, 2021, 108090, ISSN 0165-1684 
* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A probabilistic model for missing traffic volume reconstruction based on data fusion


May 06, 2021
Xintao Yan, Yan Zhao, Henry X. Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Long-Tailed Classification from Instance Level


Apr 13, 2021
Yan Zhao, Weicong Chen, Xu Tan, Kai Huang, Jin Xu, Changhu Wang, Jihong Zhu


  Access Paper or Ask Questions

From Plots to Endings: A Reinforced Pointer Generator for Story Ending Generation


Jan 11, 2019
Yan Zhao, Lu Liu, Chunhua Liu, Ruoyao Yang, Dong Yu

* Natural Language Processing and Chinese Computing. NLPCC 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11108. Springer, Cham 
* 12 pages, 1 figure, NLPCC 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Perspective Fusion Network for Commonsense Reading Comprehension


Jan 08, 2019
Chunhua Liu, Yan Zhao, Qingyi Si, Haiou Zhang, Bohan Li, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report


Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions

A Practically Competitive and Provably Consistent Algorithm for Uplift Modeling


Sep 12, 2017
Yan Zhao, Xiao Fang, David Simchi-Levi

* Accepted by 2017 IEEE International Conference on Data Mining 

  Access Paper or Ask Questions

Uplift Modeling with Multiple Treatments and General Response Types


May 23, 2017
Yan Zhao, Xiao Fang, David Simchi-Levi


  Access Paper or Ask Questions