Alert button
Picture for Hongdong Li

Hongdong Li

Alert button

NeuSDFusion: A Spatial-Aware Generative Model for 3D Shape Completion, Reconstruction, and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Ruikai Cui, Weizhe Liu, Weixuan Sun, Senbo Wang, Taizhang Shang, Yang Li, Xibin Song, Han Yan, Zhennan Wu, Shenzhou Chen, Hongdong Li, Pan Ji

Viaarxiv icon

Frankenstein: Generating Semantic-Compositional 3D Scenes in One Tri-Plane

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Han Yan, Yang Li, Zhennan Wu, Shenzhou Chen, Weixuan Sun, Taizhang Shang, Weizhe Liu, Tian Chen, Xiaqiang Dai, Chao Ma, Hongdong Li, Pan Ji

Viaarxiv icon

Strong and Controllable Blind Image Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Zeyu Zhang, Junlin Han, Chenhui Gou, Hongdong Li, Liang Zheng

Figure 1 for Strong and Controllable Blind Image Decomposition
Figure 2 for Strong and Controllable Blind Image Decomposition
Figure 3 for Strong and Controllable Blind Image Decomposition
Figure 4 for Strong and Controllable Blind Image Decomposition
Viaarxiv icon

PromptRR: Diffusion Models as Prompt Generators for Single Image Reflection Removal

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Tao Wang, Wanglong Lu, Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Tae-Kyun Kim, Tong Lu, Hongdong Li, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

BlockFusion: Expandable 3D Scene Generation using Latent Tri-plane Extrapolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Zhennan Wu, Yang Li, Han Yan, Taizhang Shang, Weixuan Sun, Senbo Wang, Ruikai Cui, Weizhe Liu, Hiroyuki Sato, Hongdong Li, Pan Ji

Viaarxiv icon

3D Human Pose Analysis via Diffusion Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Haorui Ji, Hongdong Li

Viaarxiv icon

ConsistNet: Enforcing 3D Consistency for Multi-view Images Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Jiayu Yang, Ziang Cheng, Yunfei Duan, Pan Ji, Hongdong Li

Figure 1 for ConsistNet: Enforcing 3D Consistency for Multi-view Images Diffusion
Figure 2 for ConsistNet: Enforcing 3D Consistency for Multi-view Images Diffusion
Figure 3 for ConsistNet: Enforcing 3D Consistency for Multi-view Images Diffusion
Figure 4 for ConsistNet: Enforcing 3D Consistency for Multi-view Images Diffusion
Viaarxiv icon

DeepSimHO: Stable Pose Estimation for Hand-Object Interaction via Physics Simulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Rong Wang, Wei Mao, Hongdong Li

Figure 1 for DeepSimHO: Stable Pose Estimation for Hand-Object Interaction via Physics Simulation
Figure 2 for DeepSimHO: Stable Pose Estimation for Hand-Object Interaction via Physics Simulation
Figure 3 for DeepSimHO: Stable Pose Estimation for Hand-Object Interaction via Physics Simulation
Figure 4 for DeepSimHO: Stable Pose Estimation for Hand-Object Interaction via Physics Simulation
Viaarxiv icon

Alice Benchmarks: Connecting Real World Object Re-Identification with the Synthetic

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2023
Xiaoxiao Sun, Yue Yao, Shengjin Wang, Hongdong Li, Liang Zheng

Figure 1 for Alice Benchmarks: Connecting Real World Object Re-Identification with the Synthetic
Figure 2 for Alice Benchmarks: Connecting Real World Object Re-Identification with the Synthetic
Figure 3 for Alice Benchmarks: Connecting Real World Object Re-Identification with the Synthetic
Figure 4 for Alice Benchmarks: Connecting Real World Object Re-Identification with the Synthetic
Viaarxiv icon

Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Xiaoxiao Sun, Nidham Gazagnadou, Vivek Sharma, Lingjuan Lyu, Hongdong Li, Liang Zheng

Figure 1 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Figure 2 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Figure 3 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Figure 4 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Viaarxiv icon