Alert button
Picture for Yongqi Li

Yongqi Li

Alert button

Generative Cross-Modal Retrieval: Memorizing Images in Multimodal Language Models for Retrieval and Beyond

Feb 16, 2024
Yongqi Li, Wenjie Wang, Leigang Qu, Liqiang Nie, Wenjie Li, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Distillation Enhanced Generative Retrieval

Feb 16, 2024
Yongqi Li, Zhen Zhang, Wenjie Wang, Liqiang Nie, Wenjie Li, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

GliDe with a CaPE: A Low-Hassle Method to Accelerate Speculative Decoding

Feb 03, 2024
Cunxiao Du, Jing Jiang, Xu Yuanchen, Jiawei Wu, Sicheng Yu, Yongqi Li, Shenggui Li, Kai Xu, Liqiang Nie, Zhaopeng Tu, Yang You

Viaarxiv icon

Data-efficient Fine-tuning for LLM-based Recommendation

Jan 30, 2024
Xinyu Lin, Wenjie Wang, Yongqi Li, Shuo Yang, Fuli Feng, Yinwei Wei, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Unlocking Efficiency in Large Language Model Inference: A Comprehensive Survey of Speculative Decoding

Jan 15, 2024
Heming Xia, Zhe Yang, Qingxiu Dong, Peiyi Wang, Yongqi Li, Tao Ge, Tianyu Liu, Wenjie Li, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

Temporally and Distributionally Robust Optimization for Cold-start Recommendation

Dec 22, 2023
Xinyu Lin, Wenjie Wang, Jujia Zhao, Yongqi Li, Fuli Feng, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

A Multi-facet Paradigm to Bridge Large Language Model and Recommendation

Oct 10, 2023
Xinyu Lin, Wenjie Wang, Yongqi Li, Fuli Feng, See-Kiong Ng, Tat-Seng Chua

Figure 1 for A Multi-facet Paradigm to Bridge Large Language Model and Recommendation
Figure 2 for A Multi-facet Paradigm to Bridge Large Language Model and Recommendation
Figure 3 for A Multi-facet Paradigm to Bridge Large Language Model and Recommendation
Figure 4 for A Multi-facet Paradigm to Bridge Large Language Model and Recommendation
Viaarxiv icon

Learning to Rank in Generative Retrieval

Jun 27, 2023
Yongqi Li, Nan Yang, Liang Wang, Furu Wei, Wenjie Li

Figure 1 for Learning to Rank in Generative Retrieval
Figure 2 for Learning to Rank in Generative Retrieval
Figure 3 for Learning to Rank in Generative Retrieval
Figure 4 for Learning to Rank in Generative Retrieval
Viaarxiv icon

Multiview Identifiers Enhanced Generative Retrieval

May 26, 2023
Yongqi Li, Nan Yang, Liang Wang, Furu Wei, Wenjie Li

Figure 1 for Multiview Identifiers Enhanced Generative Retrieval
Figure 2 for Multiview Identifiers Enhanced Generative Retrieval
Figure 3 for Multiview Identifiers Enhanced Generative Retrieval
Figure 4 for Multiview Identifiers Enhanced Generative Retrieval
Viaarxiv icon

Large Language Models as Counterfactual Generator: Strengths and Weaknesses

May 24, 2023
Yongqi Li, Mayi Xu, Xin Miao, Shen Zhou, Tieyun Qian

Figure 1 for Large Language Models as Counterfactual Generator: Strengths and Weaknesses
Figure 2 for Large Language Models as Counterfactual Generator: Strengths and Weaknesses
Figure 3 for Large Language Models as Counterfactual Generator: Strengths and Weaknesses
Figure 4 for Large Language Models as Counterfactual Generator: Strengths and Weaknesses
Viaarxiv icon