Alert button
Picture for Haowei Li

Haowei Li

Alert button

Segment Any Medical Model Extended

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yihao Liu, Jiaming Zhang, Andres Diaz-Pinto, Haowei Li, Alejandro Martin-Gomez, Amir Kheradmand, Mehran Armand

Viaarxiv icon

Navigate Biopsy with Ultrasound under Augmented Reality Device: Towards Higher System Performance

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Haowei Li, Wenqing Yan, Jiasheng Zhao, Yuqi Ji, Long Qian, Hui Ding, Zhe Zhao, Guangzhi Wang

Viaarxiv icon

CurriculumLoc: Enhancing Cross-Domain Geolocalization through Multi-Stage Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Boni Hu, Lin Chen, Runjian Chen, Shuhui Bu, Pengcheng Han, Haowei Li

Figure 1 for CurriculumLoc: Enhancing Cross-Domain Geolocalization through Multi-Stage Refinement
Figure 2 for CurriculumLoc: Enhancing Cross-Domain Geolocalization through Multi-Stage Refinement
Figure 3 for CurriculumLoc: Enhancing Cross-Domain Geolocalization through Multi-Stage Refinement
Figure 4 for CurriculumLoc: Enhancing Cross-Domain Geolocalization through Multi-Stage Refinement
Viaarxiv icon

EVD Surgical Guidance with Retro-Reflective Tool Tracking and Spatial Reconstruction using Head-Mounted Augmented Reality Device

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Haowei Li, Wenqing Yan, Du Liu, Long Qian, Yuxing Yang, Yihao Liu, Zhe Zhao, Hui Ding, Guangzhi Wang

Figure 1 for EVD Surgical Guidance with Retro-Reflective Tool Tracking and Spatial Reconstruction using Head-Mounted Augmented Reality Device
Figure 2 for EVD Surgical Guidance with Retro-Reflective Tool Tracking and Spatial Reconstruction using Head-Mounted Augmented Reality Device
Figure 3 for EVD Surgical Guidance with Retro-Reflective Tool Tracking and Spatial Reconstruction using Head-Mounted Augmented Reality Device
Figure 4 for EVD Surgical Guidance with Retro-Reflective Tool Tracking and Spatial Reconstruction using Head-Mounted Augmented Reality Device
Viaarxiv icon

STTAR: Surgical Tool Tracking using off-the-shelf Augmented Reality Head-Mounted Displays

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2022
Alejandro Martin-Gomez, Haowei Li, Tianyu Song, Sheng Yang, Guangzhi Wang, Hui Ding, Nassir Navab, Zhe Zhao, Mehran Armand

Figure 1 for STTAR: Surgical Tool Tracking using off-the-shelf Augmented Reality Head-Mounted Displays
Figure 2 for STTAR: Surgical Tool Tracking using off-the-shelf Augmented Reality Head-Mounted Displays
Figure 3 for STTAR: Surgical Tool Tracking using off-the-shelf Augmented Reality Head-Mounted Displays
Figure 4 for STTAR: Surgical Tool Tracking using off-the-shelf Augmented Reality Head-Mounted Displays
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2022
Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Jinjing Li, Chenghua Li, Ruipeng Gang, Fangya Li, Chenming Liu, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Viaarxiv icon

Lane Detection in Low-light Conditions Using an Efficient Data Enhancement : Light Conditions Style Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2020
Tong Liu, Zhaowei Chen, Yi Yang, Zehao Wu, Haowei Li

Figure 1 for Lane Detection in Low-light Conditions Using an Efficient Data Enhancement : Light Conditions Style Transfer
Figure 2 for Lane Detection in Low-light Conditions Using an Efficient Data Enhancement : Light Conditions Style Transfer
Figure 3 for Lane Detection in Low-light Conditions Using an Efficient Data Enhancement : Light Conditions Style Transfer
Figure 4 for Lane Detection in Low-light Conditions Using an Efficient Data Enhancement : Light Conditions Style Transfer
Viaarxiv icon