Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and ResultsEduardo Pérez-Pellitero , Sibi Catley-Chandar , Richard Shaw , Aleš Leonardis , Radu Timofte , Zexin Zhang , Cen Liu , Yunbo Peng , Yue Lin , Gaocheng Yu , Jin Zhang , Zhe Ma , Hongbin Wang , Xiangyu Chen , Xintao Wang , Haiwei Wu , Lin Liu , Chao Dong , Jiantao Zhou , Qingsen Yan , Song Zhang , Weiye Chen , Yuhang Liu , Zhen Zhang , Yanning Zhang , Javen Qinfeng Shi , Dong Gong , Dan Zhu , Mengdi Sun , Guannan Chen , Yang Hu , Haowei Li , Baozhu Zou , Zhen Liu , Wenjie Lin , Ting Jiang , Chengzhi Jiang , Xinpeng Li , Mingyan Han , Haoqiang Fan , Jian Sun , Shuaicheng Liu , Juan Marín-Vega , Michael Sloth , Peter Schneider-Kamp , Richard Röttger , Chunyang Li , Long Bao , Gang He , Ziyao Xu , Li Xu , Gen Zhan , Ming Sun , Xing Wen , Junlin Li , Jinjing Li , Chenghua Li , Ruipeng Gang , Fangya Li , Chenming Liu , Shuang Feng , Fei Lei , Rui Liu , Junxiang Ruan , Tianhong Dai , Wei Li , Zhan Lu , Hengyan Liu , Peian Huang , Guangyu Ren , Yonglin Luo , Chang Liu , Qiang Tu , Fangya Li , Ruipeng Gang , Chenghua Li , Jinjing Li , Sai Ma , Chenming Liu , Yizhen Cao , Steven Tel , Barthelemy Heyrman , Dominique Ginhac , Chul Lee , Gahyeon Kim , Seonghyun Park , An Gia Vien , Truong Thanh Nhat Mai , Howoon Yoon , Tu Vo , Alexander Holston , Sheir Zaheer , Chan Y. Park

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2022 
* CVPR Workshops 2022. 15 pages, 21 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

PerfectDou: Dominating DouDizhu with Perfect Information DistillationYang Guan , Minghuan Liu , Weijun Hong , Weinan Zhang , Fei Fang , Guangjun Zeng , Yue Lin

* 15 pages, 12 figures, 11 tables. The first two authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic EstimationShuying Liu , Wenbin Wu , Jiaxian Wu , Yue Lin

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

DGC-vector: A new speaker embedding for zero-shot voice conversionRuitong Xiao , Haitong Zhang , Yue Lin

* 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 

   Access Paper or Ask Questions

Improve few-shot voice cloning using multi-modal learningHaitong Zhang , Yue Lin

* 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 

   Access Paper or Ask Questions

MineRL Diamond 2021 Competition: Overview, Results, and Lessons LearnedAnssi Kanervisto , Stephanie Milani , Karolis Ramanauskas , Nicholay Topin , Zichuan Lin , Junyou Li , Jianing Shi , Deheng Ye , Qiang Fu , Wei Yang , Weijun Hong , Zhongyue Huang , Haicheng Chen , Guangjun Zeng , Yue Lin , Vincent Micheli , Eloi Alonso , François Fleuret , Alexander Nikulin , Yury Belousov , Oleg Svidchenko , Aleksei Shpilman

* Under review for PMLR volume on NeurIPS 2021 competitions 

   Access Paper or Ask Questions

Revisiting IPA-based Cross-lingual Text-to-speechHaitong Zhang , Haoyue Zhan , Yang Zhang , Xinyuan Yu , Yue Lin

* Submitted to ICASSP2022 

   Access Paper or Ask Questions

Improve Cross-lingual Voice Cloning Using Low-quality Code-switched DataHaitong Zhang , Yue Lin


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Timbre Disentanglement in Non-Autoregressive Cross-Lingual Text-to-SpeechHaoyue Zhan , Xinyuan Yu , Haitong Zhang , Yang Zhang , Yue Lin

* Submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

A Technical Report for ICCV 2021 VIPriors Re-identification ChallengeCen Liu , Yunbo Peng , Yue Lin

* 5 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>