Alert button
Picture for Yue Lin

Yue Lin

Alert button

A Comprehensive Survey for Evaluation Methodologies of AI-Generated Music

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2023
Zeyu Xiong, Weitao Wang, Jing Yu, Yue Lin, Ziyan Wang

Figure 1 for A Comprehensive Survey for Evaluation Methodologies of AI-Generated Music
Viaarxiv icon

General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2023
Bin Cheng, Zuhao Liu, Yunbo Peng, Yue Lin

Figure 1 for General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance
Figure 2 for General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance
Figure 3 for General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance
Figure 4 for General Image-to-Image Translation with One-Shot Image Guidance
Viaarxiv icon

Information Design in Multi-Agent Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2023
Yue Lin, Wenhao Li, Hongyuan Zha, Baoxiang Wang

Figure 1 for Information Design in Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for Information Design in Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for Information Design in Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for Information Design in Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Let the Chart Spark: Embedding Semantic Context into Chart with Text-to-Image Generative Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2023
Shishi Xiao, Suizi Huang, Yue Lin, Yilin Ye, Wei Zeng

Figure 1 for Let the Chart Spark: Embedding Semantic Context into Chart with Text-to-Image Generative Model
Figure 2 for Let the Chart Spark: Embedding Semantic Context into Chart with Text-to-Image Generative Model
Figure 3 for Let the Chart Spark: Embedding Semantic Context into Chart with Text-to-Image Generative Model
Figure 4 for Let the Chart Spark: Embedding Semantic Context into Chart with Text-to-Image Generative Model
Viaarxiv icon

MIGA: A Unified Multi-task Generation Framework for Conversational Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2022
Yingwen Fu, Wenjie Ou, Zhou Yu, Yue Lin

Figure 1 for MIGA: A Unified Multi-task Generation Framework for Conversational Text-to-SQL
Figure 2 for MIGA: A Unified Multi-task Generation Framework for Conversational Text-to-SQL
Figure 3 for MIGA: A Unified Multi-task Generation Framework for Conversational Text-to-SQL
Figure 4 for MIGA: A Unified Multi-task Generation Framework for Conversational Text-to-SQL
Viaarxiv icon

Lamarckian Platform: Pushing the Boundaries of Evolutionary Reinforcement Learning towards Asynchronous Commercial Games

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2022
Hui Bai, Ruimin Shen, Yue Lin, Botian Xu, Ran Cheng

Figure 1 for Lamarckian Platform: Pushing the Boundaries of Evolutionary Reinforcement Learning towards Asynchronous Commercial Games
Figure 2 for Lamarckian Platform: Pushing the Boundaries of Evolutionary Reinforcement Learning towards Asynchronous Commercial Games
Figure 3 for Lamarckian Platform: Pushing the Boundaries of Evolutionary Reinforcement Learning towards Asynchronous Commercial Games
Figure 4 for Lamarckian Platform: Pushing the Boundaries of Evolutionary Reinforcement Learning towards Asynchronous Commercial Games
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2022
Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Jinjing Li, Chenghua Li, Ruipeng Gang, Fangya Li, Chenming Liu, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results
Viaarxiv icon

PerfectDou: Dominating DouDizhu with Perfect Information Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2022
Yang Guan, Minghuan Liu, Weijun Hong, Weinan Zhang, Fei Fang, Guangjun Zeng, Yue Lin

Figure 1 for PerfectDou: Dominating DouDizhu with Perfect Information Distillation
Figure 2 for PerfectDou: Dominating DouDizhu with Perfect Information Distillation
Figure 3 for PerfectDou: Dominating DouDizhu with Perfect Information Distillation
Figure 4 for PerfectDou: Dominating DouDizhu with Perfect Information Distillation
Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2022
Shuying Liu, Wenbin Wu, Jiaxian Wu, Yue Lin

Figure 1 for Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic Estimation
Figure 2 for Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic Estimation
Figure 3 for Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic Estimation
Figure 4 for Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic Estimation
Viaarxiv icon