Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results


May 25, 2022
Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Jinjing Li, Chenghua Li, Ruipeng Gang, Fangya Li, Chenming Liu, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

Add code

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2022 
* CVPR Workshops 2022. 15 pages, 21 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HDR Reconstruction from Bracketed Exposures and Events


Mar 28, 2022
Richard Shaw, Sibi Catley-Chandar, Ales Leonardis, Eduardo Perez-Pellitero

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Acquisition-invariant brain MRI segmentation with informative uncertainties


Nov 07, 2021
Pedro Borges, Richard Shaw, Thomas Varsavsky, Kerstin Klaser, David Thomas, Ivana Drobnjak, Sebastien Ourselin, M Jorge Cardoso

Add code

* 25 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The role of MRI physics in brain segmentation CNNs: achieving acquisition invariance and instructive uncertainties


Nov 04, 2021
Pedro Borges, Richard Shaw, Thomas Varsavsky, Kerstin Klaser, David Thomas, Ivana Drobnjak, Sebastien Ourselin, M Jorge Cardoso

Add code

* 10 pages, 3 figures, published in: Simulation and Synthesis in Medical Imaging 6th International Workshop, SASHIMI 2021, Held in Conjunction with MICCAI 2021, Strasbourg, France, September 27, 2021, Proceedings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Decoupled Uncertainty Model for MRI Segmentation Quality Estimation


Sep 06, 2021
Richard Shaw, Carole H. Sudre, Sebastien Ourselin, M. Jorge Cardoso, Hugh G. Pemberton

Add code

* Accepted for publication at the Journal of Machine Learning for Biomedical Imaging (MELBA) https://melba-journal.org. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2001.11927 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Estimating MRI Image Quality via Image Reconstruction Uncertainty


Jun 21, 2021
Richard Shaw, Carole H. Sudre, Sebastien Ourselin, M. Jorge Cardoso

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neuromorphologicaly-preserving Volumetric data encoding using VQ-VAE


Feb 13, 2020
Petru-Daniel Tudosiu, Thomas Varsavsky, Richard Shaw, Mark Graham, Parashkev Nachev, Sebastien Ourselin, Carole H. Sudre, M. Jorge Cardoso

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Heteroscedastic Uncertainty Model for Decoupling Sources of MRI Image Quality


Jan 31, 2020
Richard Shaw, Carole H. Sudre, Sebastien Ourselin, M. Jorge Cardoso

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Question Answering Against Very-Large Text Collections


Apr 26, 2013
Leon Derczynski, Richard Shaw, Ben Solway, Jun Wang

Add code

* Master's theses, 2008, University of Sheffield 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email