Alert button
Picture for Xuan Song

Xuan Song

Alert button

The Bigger the Better? Rethinking the Effective Model Scale in Long-term Time Series Forecasting

Feb 03, 2024
Jinliang Deng, Xuan Song, Ivor W. Tsang, Hui Xiong

Viaarxiv icon

Spatio-Temporal-Decoupled Masked Pre-training for Traffic Forecasting

Dec 01, 2023
Haotian Gao, Renhe Jiang, Zheng Dong, Jinliang Deng, Xuan Song

Viaarxiv icon

Hyper-Relational Knowledge Graph Neural Network for Next POI

Nov 28, 2023
Jixiao Zhang, Yongkang Li, Ruotong Zou, Jingyuan Zhang, Zipei Fan, Xuan Song

Viaarxiv icon

MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation

Sep 25, 2023
Zekun Cai, Renhe Jiang, Xinyu Yang, Zhaonan Wang, Diansheng Guo, Hiroki Kobayashi, Xuan Song, Ryosuke Shibasaki

Figure 1 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Figure 2 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Figure 3 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Figure 4 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Viaarxiv icon

Curriculum Reinforcement Learning via Morphology-Environment Co-Evolution

Sep 21, 2023
Shuang Ao, Tianyi Zhou, Guodong Long, Xuan Song, Jing Jiang

Viaarxiv icon

STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting

Aug 26, 2023
Hangchen Liu, Zheng Dong, Renhe Jiang, Jiewen Deng, Jinliang Deng, Quanjun Chen, Xuan Song

Figure 1 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 2 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 3 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 4 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting

Aug 22, 2023
Hangchen Liu, Zheng Dong, Renhe Jiang, Jiewen Deng, Jinliang Deng, Quanjun Chen, Xuan Song

Figure 1 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 2 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 3 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 4 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

Extend Wave Function Collapse to Large-Scale Content Generation

Aug 14, 2023
Yuhe Nie, Shaoming Zheng, Zhan Zhuang, Xuan Song

Figure 1 for Extend Wave Function Collapse to Large-Scale Content Generation
Figure 2 for Extend Wave Function Collapse to Large-Scale Content Generation
Figure 3 for Extend Wave Function Collapse to Large-Scale Content Generation
Figure 4 for Extend Wave Function Collapse to Large-Scale Content Generation
Viaarxiv icon

Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting

Jun 07, 2023
Jiewen Deng, Jinliang Deng, Renhe Jiang, Xuan Song

Figure 1 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Figure 2 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Figure 3 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Figure 4 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Viaarxiv icon