Alert button
Picture for Xiaoyan Sun

Xiaoyan Sun

Alert button

Graph Relation Distillation for Efficient Biomedical Instance Segmentation

Jan 12, 2024
Xiaoyu Liu, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong, Wei Huang, Bo Hu, Xiaoyan Sun, Feng Wu

Viaarxiv icon

MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation

Nov 30, 2023
Yanhui Wang, Jianmin Bao, Wenming Weng, Ruoyu Feng, Dacheng Yin, Tao Yang, Jingxu Zhang, Qi Dai Zhiyuan Zhao, Chunyu Wang, Kai Qiu, Yuhui Yuan, Xiaoyan Sun, Chong Luo, Baining Guo

Viaarxiv icon

Panacea: Panoramic and Controllable Video Generation for Autonomous Driving

Nov 28, 2023
Yuqing Wen, Yucheng Zhao, Yingfei Liu, Fan Jia, Yanhui Wang, Chong Luo, Chi Zhang, Tiancai Wang, Xiaoyan Sun, Xiangyu Zhang

Viaarxiv icon

GET: Group Event Transformer for Event-Based Vision

Oct 04, 2023
Yansong Peng, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong, Xiaoyan Sun, Feng Wu

Figure 1 for GET: Group Event Transformer for Event-Based Vision
Figure 2 for GET: Group Event Transformer for Event-Based Vision
Figure 3 for GET: Group Event Transformer for Event-Based Vision
Figure 4 for GET: Group Event Transformer for Event-Based Vision
Viaarxiv icon

EGVD: Event-Guided Video Deraining

Sep 29, 2023
Yueyi Zhang, Jin Wang, Wenming Weng, Xiaoyan Sun, Zhiwei Xiong

Figure 1 for EGVD: Event-Guided Video Deraining
Figure 2 for EGVD: Event-Guided Video Deraining
Figure 3 for EGVD: Event-Guided Video Deraining
Figure 4 for EGVD: Event-Guided Video Deraining
Viaarxiv icon

Deep Spiking-UNet for Image Processing

Jul 20, 2023
Hebei Li, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong, Zheng-jun Zha, Xiaoyan Sun

Figure 1 for Deep Spiking-UNet for Image Processing
Figure 2 for Deep Spiking-UNet for Image Processing
Figure 3 for Deep Spiking-UNet for Image Processing
Figure 4 for Deep Spiking-UNet for Image Processing
Viaarxiv icon

Text-Only Image Captioning with Multi-Context Data Generation

May 29, 2023
Feipeng Ma, Yizhou Zhou, Fengyun Rao, Yueyi Zhang, Xiaoyan Sun

Figure 1 for Text-Only Image Captioning with Multi-Context Data Generation
Figure 2 for Text-Only Image Captioning with Multi-Context Data Generation
Figure 3 for Text-Only Image Captioning with Multi-Context Data Generation
Figure 4 for Text-Only Image Captioning with Multi-Context Data Generation
Viaarxiv icon

Paint by Example: Exemplar-based Image Editing with Diffusion Models

Nov 23, 2022
Binxin Yang, Shuyang Gu, Bo Zhang, Ting Zhang, Xuejin Chen, Xiaoyan Sun, Dong Chen, Fang Wen

Figure 1 for Paint by Example: Exemplar-based Image Editing with Diffusion Models
Figure 2 for Paint by Example: Exemplar-based Image Editing with Diffusion Models
Figure 3 for Paint by Example: Exemplar-based Image Editing with Diffusion Models
Figure 4 for Paint by Example: Exemplar-based Image Editing with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation

Nov 23, 2022
Binxin Yang, Xuejin Chen, Chaoqun Wang, Chi Zhang, Zihan Chen, Xiaoyan Sun

Figure 1 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Figure 2 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Figure 3 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Figure 4 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Viaarxiv icon

Dual Progressive Prototype Network for Generalized Zero-Shot Learning

Nov 22, 2021
Chaoqun Wang, Shaobo Min, Xuejin Chen, Xiaoyan Sun, Houqiang Li

Figure 1 for Dual Progressive Prototype Network for Generalized Zero-Shot Learning
Figure 2 for Dual Progressive Prototype Network for Generalized Zero-Shot Learning
Figure 3 for Dual Progressive Prototype Network for Generalized Zero-Shot Learning
Figure 4 for Dual Progressive Prototype Network for Generalized Zero-Shot Learning
Viaarxiv icon